Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях

  • O.S Ishchenko кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Ключові слова: енциклопедії, енциклопедичне знання, регіональна енциклопедистика

Анотація

У дослідженні представлено розуміння енциклопедознавства як науки, що вивчає енциклопедичні видання та енциклопедичне знання. Виокремлено
сутність науки про енциклопедію з акцентом на особливостях практичних, теоретично-методичних аспектів, видів енциклопедичних видань. Окреслено актуальні проблеми регіонального характеру, що висвітлюються в енциклопедичних дослідженнях. Охарактеризовано енциклопедичні видання як найбільш авторитетніший і довершений пласт літератури, що за поліграфічним виконанням, елітарно-інтелектуальним змістом, мовою, суспільною значущістю заслуговує на спеціальні студії, окремий науковий напрям. Проаналізовано сутність, наведено відмінності понять "енциклопедистика" та "словникарство". Розкрито типологію класифікації енциклопедичних видань як спеціальних поруч їх галузевими та персональними. Стверджено значення регіональних енциклопедій як основи для підготовки знань у загальних національних енциклопедіях. Наголошено на необхідності створення в кожній області базової енциклопедії, як його "візитівки" про минуле, теперішнє регіону, його пам’ятки, знакових постатей. Визначено тезу про закономірність розвитку регіональної та фундаментальної енциклопедичної справи взаємно з рівнем поступу наукових досліджень. Вміщено приклади структурно-територіальних досліджень регіональних енциклопедій, важливих для гуманітарного розвитку регіону, великих та малих міст, селищ, що сприятиме подоланню кризових явищ у духовному житті країни загалом. Акцентовано на потребі вивчення формальних особливостей регіональних енциклопедичних видань. Презентовано приклади регіональних енциклопедій, осібно, у вимірах галузей знань, видів об’єктів, установ, колективів. Наголошено на значущості реєстру з-понад 100 регіональних енциклопедій в електронному "Корпусі енциклопедичних видань України" Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.

Посилання

1. Guseva, A. (2011). Struktura bazy znanii v kognitivnoi lingvistike [The structure of the knowledge base in cognitive linguistics]. Vestnik MGOU. Seriia "Lingvistika" – Bulletin of MGOU. Series "Linguistics" 2. 36–42 [in Ukrainian]
2. Zhelezniak, M. H. (2017). Ukrainski rehionalni entsyklopedii: znachennia, funktsii, problemy. Ukrainska entsyklopedystyka. Rehionalnyi aspect [Ukrainian regional encyclopedias: values, functions, problems. Ukrainian Encyclopedia. Regional aspect] Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Ukrainska
entsyklopedystyka" – Proceedings of the 5th International Scientific Conference "Ukrainian Encyclopedia" Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN
Ukrainy [in Ukrainian].
3. Ishchenko, A. S. (2017). Regionalnaia entciklopedistika v Ukraine: obshchaia kharakteristika. Rossiiskaia mnogonatcionalnaia entciklopedistika: istoriia i sovremennost [Proceedings of the 5th International Scientific Conference "Ukrainian Encyclopedia"] sbornik nauchnykh rabot – collection of scientific papers. Kazan: Institut tatarskoi entciklopedii i regionovedeniia AN RT [in Russian].
4. Ishchenko, O. S. (2017). Sproba kilkisnoi kharakterystyky ukrainskykh rehionalnykh entsyklopedii (za danymy bibliohrafichnoi bazy "entsyklopedychni vydannia Ukrainy"). Ukrainska entsyklopedystyka. Rehionalnyi aspect [An attempt at quantitative characterization of Ukrainian regional encyclopedias (according to the bibliographic database "Encyclopedic publications of Ukraine"). Ukrainian Encyclopedia. Regional aspect] Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii
"Ukrainska entsyklopedystyka" – Proceedings of the 5th International Scientific Conference "Ukrainian Encyclopedia". Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].
5. Kaliberda, O. O. (2011). Tlumachnyi slovnyk anhliiskoi movy: linhvalne znannia vs. entsyklopedychne znannia [English Language Interpretation: Lingual
Knowledge Vs. encyclopedic knowledge] Nova filolohiia – New Philology. 44. 234–238. [in Ukrainian].
6. Komska A. M. Rehionalni entsyklopedii Ukrainy: stan ta perspektyvy vydannia [Regional Encyclopedias of Ukraine: Status and Prospects of Publication]. Bibliotechna planeta – Library planet. 4. 11–15. [in Ukrainian].
7. Korpus entsyklopedychnykh vydan Ukrainy: bibliohrafichnyi onlain-pokazhchyk [Encyclopedic Corps of Ukraine: a bibliographic online index]. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2017–2019. URL: http://corpus. encyclopedia. kiev. ua.
8. Lisina, S. O. (2016). Intehratsiia informatsiinykh resursiv cherez rehionalni entsyklopedii [Integration of Information Resources through Regional Encyclopedias] Materialy 5-i Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2016". – Proceedings of the 5th International Scientific Conference "Information, Communication, Society 2016". Lviv: Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" [in Ukrainian].
9. Bereziuk T. I., Ishchenko O. S. & Zhelezniak M. H. (Eds.) (2018). Materialy do slovnyka entsyklopedychnykh terminiv [Materials for the dictionary of encyclopedic terms] Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy – Encyclopedic Bulletin of Ukraine. Vol. 10. 50–82.
10. Sokolov, V. Y. (2017). Stvorennia rehionalnykh entsyklopedii z bibliotechnoi spravy yak vazhlyvyi napriam rozvytku bibliotechnoi polityky rehioniv. Ukrainska entsyklopedystyka. Rehionalnyi aspekt [Creation of regional encyclopedias on library affairs as an important direction of development of library policy of regions. Ukrainian Encyclopedia. Regional Aspect] Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Ukrainska entsyklopedystyka" – Proceedings of the 5th International Encyclopedic Scientific Conference. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].
11. Yatskiv Ya. S. (Ed). (2018). Ukrainski entsyklopedii: typolohiia, styl, funktsii [11. Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions]. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].
12. Fedorova, M. A. (2017). Rehionalni entsyklopedychni vydannia Poltavshchyny. Ukrainska entsyklopedystyka. Rehionalnyi aspect [Regional encyclopedic publications of Poltava region. Ukrainian Encyclopedia. Regional Aspect] Materialy V Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Ukrainska entsyklopedystyka" – Proceedings of the 5th International Scientific Conference "Ukrainian Encyclopedics". Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. [in Ukrainian]
13. Chalyi, P. D. (2014). Stroka v entciklopedii. Kraevedcheskii poisk v russko-ukrainskom pograniche. Ukrainska entsyklopedystyka [The line in the encyclopedia. Local history search in the Russian-Ukrainian border. Ukrainian Encyclopedics] Materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Ukrainska entsyklopedystyka" – Proceedings of the III International Scientific Conference "Ukrainian Encyclopedics" Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].
14. Thompson N., Hanley D. Science Is Shaped by Wikipedia: Evidence From a Randomized Control Trial. Social Science Research Network. 5238–17. DOI: 10.2139/ssrn.3039505

Переглядів анотації: 161
Опубліковано
2020-02-05
Як цитувати
.
Розділ
Регіональна історія та культура