Внесок викладачів Ніжинської вищої школи у вітчизняну методику навчання зарубіжної літератури Ч. І. Методична діяльність професора Григорія Васильовича Самойленка

  • L. М. Ostapenko кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Г. В. Самойленко, Ніжинська вища школа, методика навчання літератури

Анотація

Стаття присвячена внеску викладачів Ніжинської вищої школи у вітчизняну методику навчання зарубіжної літератури. У статті здійснений огляд методичної діяльності відомого вченого, дослідника і представника Ніжинської вищої школи, доктора філологічних наук, професора Григорія
Васильовича Самойленка. У статті простежений педагогічний шлях Г. В. Самойленка та його основні етапи у Згурівській школі-інтернаті і Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Окреслені провідні напрями і результати методичної діяльності Г. В. Самойленка: викладання курсу методики навчання російської і зарубіжної літератури; керівництво педагогічною практикою студентів і магістрантів та активна співпраця зі школою; написання методичних посібників для вчителів; створення програми з методики викладання російської літератури для вишів України; обговорення актуальних проблем методики викладання російської літератури в Україні у фахових виданнях; наукове наставництво та опонування дисертаційних досліджень з методики навчання зарубіжної літератури у школі; участь в експертних радах із затвердження шкільних підручників; підготовка програми з підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури. Розглянуто плідний методичний доробок Г.В.Самойленка та його зв’язок із науковими зацікавленнями вченого: гоголезнавством та краєзнавством. Проаналізовано методичні посібники і статті Г.В.Самойленка, присвячені творчості О. Герцена, О. Фадєєва, М. Гоголя, Л. Толстого та ін. Визначено актуальність та інноваційність методичних надбань Г. В. Самойленка, формування вченим засадничих принципів сучасної методики викладання зарубіжної літератури у школі, таких як: науковість, мультикультурність, принцип краєзнавчого підходу до навчання літератури, діалогічність, емоційність, принцип взаємозв’язку у вивченні зарубіжної та української літератур, застосування компаративного аналізу літературних творів. У своїх методичних дослідженнях професор Г.В.Самойленко наголошує на врахуванні специфіки вивчення зарубіжної, у тому числі російської, літератури в українському культурному просторі; на виявленні міжкультурних зв’язків та їхньої присутності у літературних творах зарубіжних і українських письменників; на залученні краєзнавчого матеріалу до навчання літератури, визначенні ролі українського культурного спадку у творчості багатьох зарубіжних письменників, зокрема Миколи Гоголя. Здійснений огляд методичної діяльності професора Г. В. Самойленка свідчить про нього, як про одного з фундаторів вітчизняної методики навчання зарубіжної літератури. Методичні надбання професора Григорія Васильовича Самойленка складають вагому частину наукового спадку
Ніжинської вищої школи і вітчизняної методики навчання зарубіжної літератури.

Посилання

1. Samoilenko, H. V. Samoilenko, O.H. (2005) Nizhyns?ka vyshcha shkola: storinky istoriyi. [Nizhyn High School: pages of history]. Nizhyn [in Ukrainian].
2. Samoilenko, H. V. (2013) Т Shevchenko i Nizhyns?ka vyshcha shkola. [T. Shevchenko and Nizhyn High School]. Nizhyn [in Ukrainian].
3. Samoilenko, H. V. Samoilenko, O.H. (2015) Nizhyns?ka vyshcha shkola u spohadakh studentiv ta vykladachiv: memuary (u 2 t.). [Nizhyn High School in the Memoirs of Students and Teachers: Memoirs]/ Vols (1-2). Nizhyn [in Ukrainian].
4. Samoilenko, H. V. (2020) Nizhyns?ka vyshcha shkola v zhyttyevykh ta tvorchykh dolyakh yiyi vypusknykiv (u 2 t.). [Nizhyn High School in the life and creative destinies of its graduates]. Vols (1-2). Nizhyn [in Ukrainian].
5. Samoilenko, H.V. (1978) Izucheniye tvorchestva A.I.Gertsena. Posobiye dlya uchiteley. [Study of A.I. Herzen’s creativity. A guide for teachers]. Kiev [in Russian].
6. Zdanevych V. (1978) Vydaye «Radyans?ka shkola».[Published by the «Soviet School»]. Radyans?ka osvita. 9 hrudnya. 3 - Soviet education. December 9. 3 [in Ukrainian].
7. Samoilenko, H. V. (1986) Izucheniye tvorchestva A.A.Fadeyeva v shkole. Posobiye dlya uchitelya. [Study of A.A. Fadeev’s creativity at school. A guide for the teacher]. Kiev [in Russian].
8. Samoilenko, H. V. (1987). Izucheniye p’yesy N.V.Gogolya «Revizor» v shkole. Metodicheskiye rekomendatsii dlya studentov-praktikantov russkogo otdeleniya filologicheskogo fakul’teta. [Study of the play «The Inspector General» by N.V. Gogol at school. Methodical recommendations for students-trainees of the philological faculty Russian department]. Nezhyn [in Russian].
9. Samoilenko, H. V. (1988) Izucheniye tvorchestva N.V.Gogolya v shkole. Posobiye dlya uchitelya. [Study of N.V. Gogol’s creativity at school. A guide for the teacher]. Kiev [in Russian].
10. Samoilenko, H. V. (1982) Metodicheskiye rekomendatsii po ispol’zovaniyu krayevedcheskikh materialov v sisteme uchebno-vospitatel’noy raboty po russkoy literature. [Methodical recommendations on the use of local history materials in the system of educational work in Russian literature. Chernigov [in Russian].
11. Samoilenko, H.V. (1990) Aktual?ni problemy vykladannya rosiys?koyi literatury v ukrayins?kiy shkoli [Actual problems of teaching Russian literature in the Ukrainian school]. Aktual’nyye voprosy izucheniya v vuze kursa metodiki prepodavaniya yazyka i literatury v shkole – Topical issues of studying school language and literature methodology courses at the university. 72-73. Nezhyn [in Ukrainian].
12. Samoilenko, H.V. (1991) Programma «Shkol’nyy kurs russkoy literatury i metodika yeye prepodavaniya» dlya studentov spetsial’nosti 02.17.00 «Russkiy yazyk i literatura». [The program «School course of Russian literature and methods of teaching it» for students of the specialty 02.17.00 «Russian language and literature»]. Kiev [in Russian].
13. Samoilenko, H.V. (2006) Urok-konferentsiya na temu «Lev Tolstoy i Ukrayina» v systemi urokiv za romanom L.Tolstoho «Viyna i myr» [Lesson-conference on the topic «Leo Tolstoy and Ukraine» in the system of lessons about the novel «The War and the World» by L. Tolstoy]. Metodyka. Dosvid. Poshuk. Problema vyvchennya shkil?nykh kursiv movy ta literatury - Method. Experience. Search. The problem of studying school language and literature courses. IX. 8-23. Nizhyn [in Ukrainian].
14. Samoilenko, H.V. (2008) Vkraplennya krayeznavchoho materialu pered vyvchennyam «Shyneli» Mykoly Hoholya. [Impregnation of local lore material before studying Nikolai Gogol’s «Overcoat»]. Metodyka. Dosvid. Poshuk. Problema vyvchennya shkil?nykh kursiv movy ta literatury. – Method. Experience. Search. The problem of studying school language and literature courses. X. 5-9. Nizhyn [in Ukrainian].
15. Samoilenko, H.V. (2008) Nikolay Gogol’ i Nezhin: Monografiya. [Nikolay Gogol and Nezhin: Monograph.] Nezhyn [in Russian]. 16. Samoilenko, H.V. (2018) Povist? Mykoly Hoholya «Taras Bul?ba» v ukrayins?komu tekstolohichnomu, sotsiolohichnomu ta mystets?komu vymirakh: Monohrafiya. Nizhyn. [Mykola Gogol’s story «Taras Bulba» in the Ukrainian textological, sociological and artistic dimensions: Monograph]. Nizhyn [in Ukrainian].
17. Samoilenko, H.V. (2012) Nezhinskiy spisok vtorogo toma «Mertvykh dush». [Nezhin manuscript the second volume of «Dead Souls»]. Nezhyn [in Russian].
18. Samoilenko, H.V. (2020) Mykola Hohol? i Ukrayina. Entsyklopediya. [Mykola Gogol and Ukraine. Encyclopedia]. Nizhyn [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 76
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
.
Розділ
Літературознавство