Семантичні параметри концепту «любов» в ідіолекті Григора Тютюнника

  • N. I. Boiko доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. L. Samboryn аспірантка кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: концепт ЛЮБОВ, семантичні параметри, емоційні стани

Анотація

У статті виявлено та схарактеризовано індивідуально-авторський, специфічний набір семантичних параметрів, когнітивних ознак-класифікаторів концепту ЛЮБОВ, що експлікуються в художніх текстах Григора Тютюнника шляхом вербалізації різних емоційних зон аналізованого концепту: радості, захоплення, прихильності, задоволення, усвідомлення, спокою, хвилювання, прагнення, бажання, смутку, суму, туги, горя тощо; з’ясовано, що об’єктивація та функціонування семантичних параметрів концепту ЛЮБОВ у мовотворчості Григора Тютюнника експліковані на рівні лексико-семантичного й метафоричного, образного складників. Семантичні параметри концепту крізь призму компонентів лексико-семантичного складника безпосередньо вказують на вияви психоемоційних станів, а образно-метафоричного – об’єктивують образні уявлення про почуттєві домінанти автора (персонажа) й визначають специфіку індивідуального світовідчуття в етнокультурному контексті.

Посилання

1. Bybyk, S. P. (1994) Estetychni modyfikacii narodnorozmovnosti v idiostyli Hryhora Tyutyunnyka [The aesthetics modifications of the people’s colloquial language in the individual style of Hryhor Tiutiunnyk] (PhD Thesis). Kyiv. [in Ukrainian].
2. Boiko, N. I. (2017) Kompleksna verbalizatsiia svitu emotsii v idiolekti Mykhaila Kotsiubynskoho [Complex verbalization of the world of emotions in the idiolect of Mykhailo Kotsyubynsky] Literature and culture of Polissya, vol. 89, pp. 129–138. [in Ukrainian].
3. Boiko, N. I. (2016) Semantychna osnova leksychnoii ekspresyvnosti [Semantic basis of lexical expressiveness] Linguistic and stylistic studies, vol. 4, pp. 39–54. [in Ukrainian].
4. Bondar, N. V. Bazovi kontsepty ukraiinskoii mentalnosti u tvorchosti brativ Tiutiunnykiv (2018) [Basic concepts of Ukrainian mentality in Tiutiunnyk brother’s works]: (PhD Thesis). Zaporizhzhia. [in Ukrainian].
5. Bryl, Ya (1978) Predyslovye. [Preface] Friendship of peoples, vol, 10, pp. 145–146.
6. Gut, N. V. Slova avtora pry priamii movi v systemi khudozhnoho tekstu (na materiali tvorchosti Hryhoriia ta Hryhora Tiutiunnykiv) (2009) [Author’s words at direct speech in the literary text system (based on the material of Hryhorii and Hryhir Tiutiunnyks’ works)] (PhD Thesis). Kyiv. [in Ukrainian].
7. Zviahina H. O. Tekstotvirna funktsiia usnorozmovnoho syntaksysu v idiostyli Hryhora Tiutiunnyka (2013) [Text-forming function of spoken syntax in the idiostyle of Hryhor Tyutyunnyk] (PhD Thesis).Dnipropetrovsk. [in Ukrainian].
8. Istoriia ukraiinskoii literatury (1988) [History of Ukrainian literature]. Vol. 2. Kyiv: Scientific thought. [in Ukrainian].
9. Mai, L. M. Indyvidualno-avtorska synonimiia u tvorchosti Hryhora i Hryhoriia Tiutiunnykiv (2013) [Individual author’s synonymy in the works of Hryhor and Hryhorii Tiutiunnykiv] (PhD Thesis). Odesa. [in Ukrainian].
10. Masenko, L. Movna maisternist Hryhora Tiutiunnyka (2005) [Hryhor Tiutiunnyk’s language skills] Pryishov, shchob ne rozluchatysia...: na poshanu 70-richchya Gry`gora Tyutyunny`ka, pp. 167–171. [in Ukrainian].
11. Tiutiunnyk, H. M. (1978) Korinnya. Opovidannya. Povisti. [Roots. Short-stories. Stories] Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian].
12. Tiutiunnyk, H. M. (2005) Obloha. Vybrani tvory. [Siege. Selected works] Kyiv: Pulsary. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 72
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
Boiko, N. I., і V. L. Samboryn. Семантичні параметри концепту ‘любов’ в ідіолекті Григора Тютюнника. Література та культура Полісся, Vol 103, no 18f, Sept. 2021, pp 63-71, doi:10.31654/2520-6966-2021-18f-103-63-71.