«Стихи не пишутся – случаются» (авторские новообразования в идиостиле А. Вознесенского)

  • V. A. Sydorenko кандидат филологических наук, доцент кафедры славянской филологии, компаративистики и перевода Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя
  • А. А. Yaroshev магистрант кафедры славянской филологии, компаративистики и перевода Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя
Ключові слова: оказіоналізм, типи новоутворень, канонічне слово

Анотація

Інтерес до авторських новоутворень виникає одночасно з їх появою. Вони були предметом дослідження впродовж минулого століття. У цей час з’явилися роботи, у яких найшли обґрунтування теоретичні засади вивчення цих одиниць: їх ознаки, відмінність оказіональних слів від потенційних, їх структурно-семантична характеристика, функціонування в текстах різних жанрів. Однак, слід зауважити, що в останні два десятиліття цікавість до таких новоутворень не згасає. У дослідженнях сучасних мовознавців проаналізовані такі типи оказіоналізмів, про які раніше не йшлося: наприклад, фонетичні, оказіональні фразеологізми, «незвичні» поєднання слів (синтаксичний рівень категорії оказіональності). Об’єктом цього дослідження стали авторські новоутворення, характерні для ідіостилю Андрія Вознесенського. Аналіз цих одиниць базувався на підходах, запропонованих Н. Г. Бабенко.

Посилання

1. Aksenova, O. Jazykovaaj igra kak lingvisticheskij eksperiment poeta Lеksika i grаmmаtikа v stikhаkh Аlеksаndrа Levinа [Language game as a linguistic experiment of the poet] (Vocabulary and grammar in the poems of Alexander Levin) [Elеktrоnnyj rеsurs] Rеzhym dоstupа: www.studmed.ru/aksenova-o-yazykova [in Russian].
2. Babenko, N. G. (1997). Okkazional’noe v khudozhestvennom tekste. Strukturno-semanticheskiy analiz. [Occasional in a literary text. Structural semantic analysis]. Kaliningrad [sn Russian].
3. Bykov, D. (2019). Shestidesjatniki: literaturnye portrety. [Sixties: literary portraits]. Moskva: «Molodaja gvardija». [in Russian].
4. Voznesenskij, А. А. (2014). Izbrannoe [Favorites]. Moskva: Eksmо. [in Russian].
5. Evtushenko, E. A. (1989). Grazhdаne, pоslushаjtе mеnja…: Stikhоtvоrеnija i poemy. [Citizens, listen to me…: Poems and poems]. Мoskva: Khudоzhеstvеnnаja litеrаturа, 1989. 495 s. [in Russian].
6. Zajtseva, E. A. (2014). О nеkоtоrykh spоsоbаkh оbrаzоvаnija оkkazional’nykh slov (nа mаtеriаlе sоvrеmеnnykh SMI). [About some ways of formation of occasional words (on the material of modern media)]. Samara Scientific Bulletin – Sаmаrskij nаuchnyj vеstnik. № 1 (6). [in Russian]
7. Paul,’ G. (1960) Printsipy istorii yazyka: uchebnoe posobie [Principles of a History of Language: A Tutorial]. Moskva: IIL. [in Russian].
8. Samokhin, I. S. (2013). Okkazional’izmy Аndreja Voznesenskоgo: оpyt sоzdаnija оnlajn-slоvаrja. Моlоdоj uchеnyj. [Occasionalism of Andrei Voznesensky: the experience of creating an online dictionary. A young scientist]. № 12 (59). [in Russian] URL: https://moluch.ru/archive/59/8570/ (dаtа оbраshchеnija: 10.06.2021).
9. Sydorenko, V. A. (2019) K vоprоsu о rеаlizаtsii kаtеgоrii okkazional’nоsti v poetichеskоm tеkstе. To the question of the implementation of the category of occasionality in a poetic text. Literature and culture of Polissya–Lіtеrаturа tа kul’turа Pоlіssja [in Russian].
10. Fel’dman, N. I. (1957). Okkazional’nye slova i leksikografiya. Occasional words and lexicography. Voprosy yazykoznaniya–Questions of linguistics. [in Russian].
11. Janko-Trinitskaja, N. А. (2001). Slоvооbrаzоvаnie v sоvrеmеnnоm russkоm jazykе. [Word formation in modern Russian]. Moskva: Ivdrik. 12. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Voznesenskij,_Аndrej_Аndreеvich

Переглядів анотації: 68
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
.