Явище однорідності в ідіолекті Івана Багряного

  • H. М. Vakulenko кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання НДУ імені Миколи Гоголя
  • N. І. Klypa кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу НДУ імені Миколи Гоголя
Ключові слова: явище однорідності, однорідні члени речення, однорідний компонент

Анотація

У статті аналізується явище однорідності в художньому мовленні Івана Багряного, розкриваються формально-граматичні та семантико-стилістичні особливості використання однорідних підметів як вагомих елементів для створення портретів, змалювання пейзажів, дій, станів душі героїв. Установлено, що в ідіолекті письменника одними з найбільш продуктивних є ряди однорідних членів речення, виражених іменниками. Окреслено основні функціонально-стильові особливості речень з однорідними компонентами, зокрема, з’ясовано специфіку градації та метафоризації однорідних підметів, використання метонімічних переносів. Досліджено способи поєднання однорідних членів речення як важливих засобів художньої інтерпретації ідіолекту Івана Багряного; встановлено продуктивність сполучникового сурядного зв’язку, зокрема, сполучника і (й), що
є репрезентантом єднальних змістових відношень. Виявлено інші семантико-синтаксичні відношення між однорідними компонентами, кількісні характеристики рядів однорідних підметів. Доведено, що конструкції з однорідними членами речення в художньому мовленні Івана Багряного підпорядковані естетичним настановам письменника, актуалізують інформацію, увиразнюють напружену, високохудожню оповідь, надають їй ознак оригінальності.

Посилання

1. Bahrianyi I., [2007]. Vybrani tvory / za red. H. M. Zhukovskoiu. [Selected Publications] K: Knyha. 636 s. [in Ukrainian].
2. Bahrianyi I., [2017]. Sad Hetsymanskyi: roman. Kharkiv: Folio. [Garden of Gethsemane] 570 s. [in Ukrainian].
3. Bahrianyi I., [2015]. Tyhrolovy: roman. Kharkiv: Folio. 364 s. [Tiger Hunters] [in Ukrainian].
4. Bahrianyi I., [2015]. Ohnenne kolo. Povist pro trahediiu pid Brodamy. [Circle of Fire]. K: Znannia. 192 s. [in Ukrainian].
5. Bahrianyi I., [2009]. Liudyna bizhyt nad prirvoiu: K: Shkola. 320 s. [A man runs over the abyss] [in Ukrainian].
6. Dudyk P. S., [2005]. Stylistyka ukrainskoi movy: navch. posib. Kyiv: «Akademiia». 368 s. [The Ukrainian Language Stylistics] [in Ukrainian].
7. Zahnitko A.P., [2001]. Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys: monohrafiia. Donetsk:DonNU. 662 s. [Theoretical Grammar of the Ukrainian Language] [in Ukrainian].
8. Kadomtseva L. O., [1985]. Ukrainska mova: syntaksys prostoho rechennia. K: Vyshcha shkola. 127 s. [Ukrainian Language: Syntax of a Simple Sentence] [in Ukrainian].
9. Karanska M.U., [1995]. Syntaksys suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. K: Lybid. 312 s. [Syntax of Modern Ukrainian Literary Language] [in Ukrainian].
10. Lavrinenko Yu. A., [1994]. Ivan Bahrianyi – politychnyi diiach i pysmennyk. Khrestomatiia ukrainskoi literatury ta literaturnoi krytyky KhKh st: u 3 kn. K. [Ivan Bagriany is a Politician and Writer] [in Ukrainian].
11. Maklakova H., [1989]. Tekstotvorcha rol semantyko – obraznoi systemy v khudozhnomu tvori / Movoznavstvo. [Text - making role of Semantic and Image System in a Work of Art] [in Ukrainian].
12. Matsko L. I. ta in., [2003]. Stylistyka ukrainskoi movy: K: Vyshcha shkola. 462 s. [The Ukrainian Language Stylistics] [in Ukrainian]
13. Oleksenko V., [2015]. Tekstotvirna rol metafory v orhanizatsii obrazno-zmistovoi struktury romanu «Sad Hetsymanskyi» Ivana Bahrianoho / Visnyk Tavriiskoi fundatsii [Oseredku vyvchennia ukrainskoi diaspory]: literaturno- naukovyi zbirnyk: [The Text-forming Role of Metaphor in the Organization of the Figurative and Semantic Structure of the Novel «The Garden of Gethsemane» by Ivan Bagriany] [in Ukrainian]
14. Shulzhuk K. F., [2004]. Syntaksys ukrainskoi movy: Pidruchnyk. K: «Akademiia». S. 155. [The Ukrainian Language Syntax] [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 64
Опубліковано
2021-09-30
Як цитувати
VakulenkoH. М., і KlypaN. І. Явище однорідності в ідіолекті Івана Багряного. Література та культура Полісся, Vol 103, no 18f, Sept. 2021, pp 83-94, doi:10.31654/2520-6966-2021-18f-103-83-94.