Специфіка лексико-семантичного поля концепту «війна» в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»

  • N. I. Boiko доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: війна, концепт, субконцепт

Анотація

У статті з’ясовано особливості змісту, структури та засобів об’єктивації концепту «війна» в межах однойменного поля. Аналіз імені концепту «війна» виявив його складну художньо вмотивовану семантичну структуру. Смислове наповнення структури концепту «війна», ідентифіковане на основі статей лексикографічних праць, у статті визначено базовим. Ядро концепту становить семантична сфера його імені. У кіноповісті основним мовним об’єктиватором аналізованого концепту є негативно маркована лексична одиниця «війна». Її семантична структура змодельована на основі художньо мотивованих індивідуально-авторських компонентів, які належать до безпосередніх об’єктиваторів ядерного концепту. Специфіку лексико-семантичного поля концепту «війна» вбачаємо в тому, що до нього може входити значна кількість контекстуально актуалізованих лексичних одиниць, які відображають найрізноманітніші негативні риси війни – «кривавої божевільної туманності» (О. Довженко).

Посилання

1. Bacevich F. S. (2007). Kontsept [The concept]. «Ukrainian language». Encyclopedia. 853. [in Ukrainian].
2. Boiko N. І. (2012). Ekspresyvna enantiosemiia – oznaka idiolektu O. P. Dovzhenka [Expressive enantiosemia is a sign of Dovzhenko’s idiolect]. Language as the world of worlds. Poetics of text structures: Collection of scientific reports in honor of Professor S. Ya. Ermolenko. 28-40. [in Ukrainian].
3. Vіl’chins’ka T.P. (2008). Kontseptualizatsiia sakralnoho v ukrainskii poetychnii movi KhVII-KhVIII st. [Conceptualization of the sacred in the Ukrainian poetic language of the XVII-XVIII centuries]: monograph. 424. [in Ukrainian].
4. Dovzhenko O. P. (1984). Tvory: u 5-ty tomakh. [Works: in 5 volumes]. V. 2. 6-108. [in Ukrainian].
5. Yermolenko S. Ya. (2007). Mova i ukrainoznavchyi svitohliad [The language and Ukrainian studies worldview]: monograph. 444. [in Ukrainian].
6. Yermolenko S. Ya. (1999). Narysy z ukrainskoi slovesnosti (stylistyka ta kultura movy) [Essays on Ukrainian literature (stylistics and culture of language)]. 304. [in Ukrainian].
7. Zhaivoronok V. (2018) Antolohiia znakiv ukrainskoi etnokultury [An anthology of signs of Ukrainian ethnoculture]: a dictionary-reference book. 96. [in Ukrainian].
8. Kolesnik O. S. (2014). Kontsept viina v aspekti linhvosemiotyky ta linhvokulturolohii [The concept of war in the aspect of linguosemiotics and linguocultural studies]. Linguistic and conceptual pictures of the world. 48, 216-230. [in Ukrainian].
9. Kocherhan M. P. (2006). Osnovy zistavnoho movoznavstva [Fundamentals of comparative linguistics]: Textbook. 424.
10. Kucher I. A. (2013). Pryntsypy orhanizatsii leksychnykh odynyts u polovi modeli [Principles of organization of lexical units in the field models]. 16(1), 71–78. [in Ukrainian].
11. Moisiyenko I. O. (2010). Suchana ukrainska literaturna mova: Leksykolohiia. Fonetyka [Modern Ukrainian literary language: Lexicology. Phonetics]: textbook. 210. [in Ukrainian].
12. Plachinda S. P. (1984). Dovzhenko i svit [Dovzhenko and the world]: the artistic works of A. P Dovzhenko in the context of world culture. 279. [in Ukrainian].
13. Skab M. P. (2009). Kontseptualizatsiia sakralnoi sfery v ukrainskii movi [Conceptualization of the sacred sphere in the Ukrainian language]: author’s ref. dis. for science. degree of Dr. philologist. Science: special. 10.02.01 «Ukrainian language». 36. [in Ukrainian].
14. Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Dictionary of synonyms of the Ukrainian language]: in 2 vols (2001) / Buryachok A. A., Gnatyuk G. M. [in Ukrainian].
15. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: in 11 vols (1970–1980) / Bilodid I. A. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 17
Опубліковано
2021-08-18
Як цитувати
.