Збірник друкується за рішенням Вченої ради
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 16 від 30.06.2021 р.

Література та культура Полісся. Вип. 102. Серія «Філологічні
науки». № 17 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ
ім. М. Гоголя, 2021. 234 с.

Опубліковано: 2021-08-18

Рецензії та відгуки