Максим Березовський в Глухові. Музичне життя міста

  • M. Yurchenko кандидат мистецтвознавства, професор кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв
Ключові слова: Максим Березовський, Глухів, біографія

Анотація

Місце народження кожної людини створює для неї особливий, неповторний, індивідуальний світ, в якому формуються її основні поведінкові навички, створюється система цінностей, оточення організовує спектр чуттєвих орієнтирів маленької особистості. Особливо це стосується звукової аури, що оточує дитину, надто коли вона наділена підвищеною чуттєвістю до звуків та вродженим відчуттям гармонії. Все це відноситься до «героя» статті, до людини, яка спромоглася піднести музичне мистецтво свого краю до світового рівня – Максима Березовського.

Посилання

1. Andriyevsky, A., 1881. Nabor v Kiyeve pevchikh dlia Pridvornoy Kapelly v 1758 godu [Recruitment of singers for the court chapel in Kyiv in 1758]. In: Kievskaya starina [Kievan antiquity]. March.
2. Akty i dokumenty, otnosiashchiyesia k istorii Kievskoy Akademii. S vvedeniyem i primechaniyami N.I. Petrova [Acts and documents related to the history of the Kyiv Academy. With an introduction and notes by N.I. Petrov], 1904-1908. Kiyev: Otdeleniye 2, tom 1, chast` 1. Typographiya I.I. Chokolova [Kyiv: Branch 2, volume 1, part 1. Ed. by I.I. Chokolov].
3. Antonovych D., 1940. Ukrayins`ka kul`tura: zbirnyk tektsiy [Ukrainian culture: a collection of lectures]. Podebrady.
4. Askochenskiy V., 1856. Kiev s drevnieyshym iego uchilishchem Akademiieiu [Kiev with its oldest school, the Academy]. P. 2. Kiev: v Universitetskoy tipografiyi [Kyiv: Ed. in University Tipography].
5. Belikov P., 1836. Berezovskiy [Berezovsky]. In. Entsiklopedicheskiy leksikon [Encyclopedic lexicon]. T. 5. St. Petersburg.
6. Berezovskiy (Maksim Sozontovich) [Berezovsky (Maksim Sozontovich)], 1891. In. Entsiklopedicheskiy slovar` [Encyclopedic vocabulary]. Izdaniye F.A. Brokgauz i I.A. Efron. T. III, stranitsa 518-519 [Ed. by F.A. Brokgauz i I.A. Efron. T. III, p. 518-519].
7. Bolkhovitinov E., 1804. Istoricheskoye rassuzhdeniye voobshche o drevniem khristianskom bogosluzhebnom peniyi rossiyskoy tserkvi [Historical reasoning in general about the ancient Christian liturgical singing of the Russian church]. Sankt-Peterburf: izdaniye Sv. Sinoda [St. Petersburg: Ed. of St. Sinod].
8. Vasilchikov A.A., 1880. Semeystvo Razumovskikh [The Razumovsky family]. Sankt-Peterburg: Tipografiya M.M. Stasiulevicha [St. Petersburg: Ed. by M. Stasiulevich]. T. I.
9. Voznesienskiy I., 1898. Tserkovnoye peniye v yugo-zapadnoy Rusi po irmologam XVII i XVIII vekov [Church singing in southwestern Russia by the Irmologists of the 17 th and 18 th centuries]. Moskva: izdaniye P. Yurgensona. Vypusk 2 [Moskow: Ed. By P. Yurgenson].
10. Glukhovskiye drevnosti (Rasskaz sarozhyla). Arkhiv tserkvi triekh Anastasiy. Cheture nadpisi v sobore [Glukhov antiquities (The story of an old-timer). Archive of the Church of Three Anastasias. Four inscriptions in the cathedral], 1852. In: Chernigovskiye gubernskiye vedomosti [Chernihiv Provincial Gazette]. No. 32, p. 352-354.
11. Dnevnik general`nogo khoruzhago Nikolaya Khanenka (1727-1753) [Diary of General Khoruzhy {General} Nikolai Khanenko (1727-1753)], 1884. Kiev: Izdaniye Redaktsiyi Kievskoy Stariny [Ed. Editions of Kiev antiquity].
12. Dnievnyie zapiski malorossiyskogo podskarbiya general`nogo Yakova Markovicha [Day Notes of the Little Russian Podskarbia General {Ministry of Finance} Yakov Markovich]. Chast` 1, 2. Moskva [Part 1, 2. Moskow].
13. Yefimenko P., 1883. Shkola dlia obucheniya pevchikh, naznachavshykhsia ko dvoru [School for the training of singers appointed to the Court]. In Kiyevskaya starina. T. 6, may [Kievan antiquity. T. 6, May].
14. Zhytetskiy P., 1892. Stranstvuyushchiye shkol`niki v starinnoy Malorossii [Wandering schoolchildren in old Little Russia]. In Kiyevskaya starina. T. 36, fevral` [Kievan antiquity. T. 36, February].
15. Zholtovs`kyy P.M., 1983. Khudozhnie zhyttia na Ukrayini v XVI-XVIII stolitti [Artistic life in Ukraine in the 16 th -18 th centuries]. Kyyiv: Naukova dumka [Kyiv: Ed. Scientific thought].
16. Zapiski G.I. Dobrynina, 1872 [Notes of G.I. Dobrynin]. Sankt-Peterburg [St. Petersburg].
17. Ivanov V., 1980. Dmytro Bortnianskyy [Dmytro Bortniansky]. Kyyiv: Naukova dumka [Kyiv. Ed. Scientific thought].
18. Ivanov V., 1997. Spivats`ka osvita v Ukrayini u XVIII stolitti [Singing education in Ukraine in the 18 th century]. Kyyiv: Ed. Muzychna Ukrayina [Kyiv: Ed. Musical Ukraine].
19. Korniy L.M., 1998. Istoriya ukrayins`koyi muzyky. Chastyna 2 (Druha polovyna XVIII stolittia) [History of Ukrainian music. Part II (Second half of the
18 th century)]. Kyyiv, Kharkiv, N`yu York: Vydavnytstvo M.P. Kots` [Kyiv, Kharkiv, New York: Ed. by M.P. Kots`].
20. Lazarevskiy A., 1890. Getmanskiye doma v Glukhove (k risunku) [Hetman’s houses in Glukhov (to the picture)]. In: Kiyevskaya starina. T. 60, yanvar`, otdeleniye 1. Stranitsy 160-166 [Kievan antiquity. T. 60, January, subsection 1, p. 160-166].
21. Lazarevskiy A., 1890. Predpolozheniye ob otkrytiyi frantsuzskogo pansiona dlia detey v gorode Romny v 1781 godu [The assumption of the opening of a French boarding school for children in the city of Romny in 1781]. In: Kiyevskaya starina. T. 9, stranitsy 494-495 [Kievan antiquity. T. 9, p. 494-495].
22. Lomikovskiy V.Ya. Slovar` malorusskoy stariny, sostavlennyy v 1808 godu V.Ya. Lomikovskim [The Dictionary of the Little Russian Antiquity, compiled in 1808 by V.Ya. Lomikovsky]. In: Kiyevskaya starina. T. 46, iyul` / Prilozheniye [Kievan antiquity. T. 46, June / Application].
23. Liubimenko I.I., 1935. Proekt 1779 goda ob ustroystve filiala Akademii nauk v Glukhove I o napisanii istorii Ukrainy [The 1779 project on the organization of the branch of the Academy of Sciences in Glukhov and on the writing of the history of Ukraine]. In: Vestnik Akademii Nauk SSSR, № 5 [Bulletin of the USSR Academy of Sciences, No. 5].
24. Mayburova K., 1971. Hlukhivs`ka shkola pivchykh XVIII stolittia ta yiyi rol` u rozvytku muzychnoho profesionalizmu na Ukrayini ta v Rosiyi [Glukhiv`s school of singers of the 18 th century and her role in the development of musical professionalism in Ukraine and in Russia]. In: Ukrayins`ke muzykoznavstvo. No. 6 [Ukrainian Musical Science. No. 6.].
25. Musykal`naya entsiklopediya. T. 4, 1978 [Musical encyclopedia. T. 4]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya [Moskow: Sovietik encyclopedia. T. 4].
26. Opys Novhorodsivers`koho namisnytstva (1779-81) / Redaktsiya P.K. Fedorenka. Pokazhchyk K.O. Lazarevs`koho ta P.K. Fedorenka [Description of the Novgorodsіversky Viceroyalty (1779-81) / Ed. P.K. Fedorenko. Index K.O. Lazarevsky and P.K. Fedorenko]. Kyyiv: Vseukrayins`ka Akademiya Nauk [Kyiv: All-Ukrainian Academy of Sciences]. Опис Новгородсіверського намісництва (1779-81) / Ред. П.К. Федоренка.
27. Puteshestviye v Sviatuyu zemliu sviashchennika Lukianova (1703 god) [Journey to the Holy Land of Priest Lukyanov (1703)], 1863. In: Russkiy arkhiv. Kniga 1 [Russian archive. Book 1].
28. Putro O.I., 2008. Het`man Kyrylo Rosumovs`kyy ta yoho doba (z istoriyi ukrayins`koho derzhavotvorennia XVIII stolittia). Ch. 1, 2 [Hetman Kyrylo Rozumovsky and his time (from the history of Ukrainian state formation of the 18 th century). Part 1, 2]. Kyyiv: DAKKKiM [Kyiv, DAMPCA].
29. Rudchuk Yu., 2011. Rodyna Rozumovs`kykh: metsenaty ta dobrochyntsi. Istoryko-mystets`ke doslidzhennia [The Razumovsky family: patrons and benefactors. Historical and artistic research]. Kyyiv: Osvita Ukrayiny [Kyiv: Ed. Education of Ukraine].
30. Sinitskiy L.1893. Puteshestviye v Malorossiyu akademika Gil`denshtedta i kniazia I.D. Dolgorukogo [Travel to Little Russia of Academician Gildenstedt and Prince I.D. Dolgoruky]. In: Kiyevskaya starina. Mart [Kievan antiquity. March].
31. Sulimovskiy arkhiv, 1884 [Sulimovsky archive]. Kiyev: Tipografiya K.N. Milievskogo [Kyiv: Ed. by K.N. Milevsky].
32. Telichenko I.V., 1889. Skorbnyy list arkhiva Malorossiyskoy kollegii [Grieving list of the archive of the Little Russian Collegium]. In: Kiyevskaya starina [Kievan antiquity. No. 2].
33. Tereshchenko-Kaydan L., 2012. Irmoloy Havryla Holovni – unikal`nyy pam`ztnyk ukrayins`koyi kul`tury XVII-XVIII stolittia [Irmoloy of Gavrylo Golovnya is a unique monument of Ukrainian culture of the 17 th -18 th centuries.]. Kyyiv: NAKKKiM [Kyiv: NAMPCA].
34. Ukrayins`ka literature XVIII stolittia. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the 18 th century. Poetry. Dramatic works. Prose works]. Kyyiv: Naukova dumka [Kyiv: Scientific thought].
35. Khaleps`kyy Pavlo, 2008. Ukrayina – zemlia kozakiv. Podorozhniy shchodennyk / Uporiadkuvav Mykola Riabyy` [Ukraine is the land of the Cossacks. Travel Diary / Edited by Mykola Ryaby]. Kyyiv: Ukrayins`kyy` pys`mennyk. Yaroslaviv val [Kyiv: Ukrainian writer. Yaroslaviv Val].
36. Tsalaj-Yakymenko O.S., 2002. Kyyivs`ka shkola muzyky XVII stolittia: kyyivs`ke piniye, kyyivs`ka nota, kyyivs`ka hramatyka [Kyiv school of music of the 17 th century: Kyiv singing, Kyiv note, Kyiv grammar]. Kyyiv; L`viv; Poltava [Kyiv; Lviv, Poltava].
37. Tsapenko M., 1967. Arkhitektura Levoberezhnoyi Ukrayiny XVII-XVIII viekov [Architecture of the Left Bank Ukraine of the 17 th -18 th centuries]. Moskva:
Szdatel`stvo literatury po stroitel`stvu [Moskow: Publishing house of literature on construction].
38. Shemchuchenko Yu., 1962. Pershyy` na Ukrayini teatr // Lenins`ka Pravda. 24 lypnia [The first theater in Ukraine // Lenin’s truth. July 24].
39. Shyrots`kyy` K., 1914. Znamenyti ukrayins`ki artysty-spivtsi XVII–XVIII viku Rada. № 136, 18 chervnia [Famous Ukrainian artists-singers of the 17 th -18 th
centuries Rada. № 136, June 18].
40. Shtelin Ya., 1935. Muzyka i balet v Rossii XVIII veka / Perevod i vstupitel`naia stat`ia B.I. Zagurskogo [Music and ballet in Russia in the 18th century / Translation and introductory article by B.I. Zagursky]. Lelilgrad: Triton [Leningrad: Triton].
41. Shumilina O., 2012. Styl`ova dynamika ukrayins`koyi dukhovnoyi muzyky XVII–XVIII stolittia. Za materialamy rukopysnykh kolektsiy`. Hlava 2.4. Tendentsiyi rann`oklasychnoho styliu v dukhovniy` tvorchosti Andriya Rachyns`koho. Restavratsiya kontsertu «Ne otverzhy mene» [Stylistic dynamics of Ukrainian sacred music of the XVII-XVIII centuries. Based on manuscript collections. Chapter 2.4. Trends of early classical style in the spiritual work of Andriy Rachynsky. Restoration of the concert «Do not reject me»]. Donets`k. Storinky 127-136 [Donetsk. P. 127-136].
42. Shcherbakivs`kyi D., 1924. Nabir pibchykh u 1790 rotsi v Malorosiyi dlia prydvornoyi kapely [A recruitment of singers in 1790 in Little Russia for the court chapel]. In: Muzyka [Music]. № 7-12.
43. Yurchenko M.S., 1990. Andriy Rachyns`kyi – pershyi uchytel` Maksyma Berezovs`koho [Andriy Rachynsky was Maksym Berezovsky’s first teacher]. In: Ukrayina muzychna [Ukraine musical]. Kyiv, p. 41-43.
44. Yurchenko M.S. Odruzhennia Maksyma Berezovs`koho. Ohliad documental`nykh materialiv [Marriage of Maksym Berezovsky. Review of documentary materials]. In: Visnyk KNUKiM. Seriya: Mystetstvoznavstvo [Bulletin of KNUCM. Series: Art History]. Accepted for printing.
45. Yurchenko M.S., 1991. Tvorchestvo Maksima Berezovskogo v kontekste ukrainskoy musykal`noy kul`tury XVIII vieka. Dissertatsiya na soiskaniye… Kandidata iskusstvovedeniya [Creativity of Maxim Berezovsky in the context of the Ukrainian musical culture of the 18 th century. Dissertation for competition…. Candidate of Art]. Leningradskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni N.A. Rimskogo-Korsakova [N.A. Rimsky-Korsakov Leningrad State Conservatory].
46. Yampol`skiy I., 1951. Russkoye skripichnoye iskusstvo: ocherki i materialy [Russian violin art: essays and materials]. Moskva; Leningrad: Gosmuzizdat [Moskow; Leningrad: State Music Publishing House.
47. Das Vaterunser für vier Singstimmen gesetzt fon Beresowsky. Bey Breitkopf und Härtel in Leipzig [1812].
48. Mooser R-A. 1948-1951. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII siècle. T. II. Geneve,.
49. Arkhiv Zovnishn`oyi Polityky Rosiys`koyi imperiyi [Archive of the Foreign Policy of the Russian Empire - AFPRE]. F. Vnytrenniye kollezhskiye dela, opis` 2/6 [Fund. Internal collegiate affairs, description 2/6], № 3638. Pashport, yvshemu v slyzhbe fel`dmarshala grafa Kirilla Razumovskogo kapel`meysteru Frantsu Kertselli [Passport to Kapellmeister Franz Kerzelli, who was in the service of Field Marshal Grey Kirill Razumovsky]. 1765.
50. Natsional`na Biblioteka Ukrayiny imeni V.I. Vernads`koho [National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky – NBUV]. Fond 160, № 172. Spysky studentov I nastavnikov Kiyevo-Mogilianskoy Akademiyi za 1736/7 – 1758 gody [Lists of students and mentors of the Kiev-Mohyla Academy for 1736 / 7-1758].
51. NBUV, fond 160, № 518. Sbornik pisem I dokumentov, postupivshykh v kantseliariyu Kiyevskogo mitripolita [Collection of Letters and Documents Received by the Office of the Kiev Metropolitan]. 1757-1762.
52. NBUV. Dukhovnaya Akademiya [Spiritual Academy]. Papka 197. Ukaz Sviatogo Sinoda chernigovskomu mitropolitu Antoniyu o sodeystviyi pevchemu basiste Gavrilu Matveyevichu Golovnie b nabore pevchikh dlia pevcheskogo khora [Decree to the St. Synod to Metropolitan Anthony of Chernigov on assistance to the singing bassist Gavril Matveyevich Golovna in the set of singers for the singing choir]. 1742.
53. Rossiyskiy Gosudarstvennyy Voyenno-Istoricheskiy Arkhiv [Russian State Military Historical Archive - RSMHA], f. 418, № 605. Plan goroda Glukhova [Glukhov city plan].
54. Tsentral`nyy Gosudarstviennyy Arkhiv Drievnikh Aktov [Central State Archive of Ancient Acts – CSAAA], f. 10, opis` 1, № 523. Zhurnal chelobitnym raznykh lits Yekaterine II [Journal of petitions of different persons to Catherine II], 1770-1778.
55. CSAAA, f. 14, opis` 1, № 56. Doklady i bumagi po pridvornoy kontore [Reports and papers for the court office]. 1742-1757.
56. CSAAA, f. 14, opis` 1, № 96. Dielo o pridvornykh pievchikh [The Case of the Court Singers].
57. CSAAA, f. 17, opis` 1, № 322. Doklady i drugiye bumagi po upravlieniyu teatrami [Reports and other papers on theater management]. 1732-1798.
58. Tsentral`nyy Gosudarstviennyy Istoricheskiy Arkhiv Sankt-Peterburga [Central State Historical Archive of St. Petersburg – CSHASP], f. 1343, opis` 28, № 865. Departamient geroldii. Rachinskiye [Heraldry Department. Rachinsky].
59. CSHASP, f. 469, opis` 14, № 10. Shtat pridvornoy kontory [Staff of the court office]. 1768.
60. Tsentral`nyy Derzhavnyy Istorycjnyy Arkhiv Ukrayinu mista Kyyeva [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv – CSHAUK], f. 50, opys 1, № 2066. Podorozhnaya yego yasnovel`mozhnosti gospodina getmana K.G. Razumovskogo kapel`meysteru Stefany Kashevskomu [Traveler of His Majesty Mr. Hetman KG Razumovsky to the conductor Stefan Kashevsky]. 1751.
61. CSHAUK, f. 51, opys 3, № 11561. Podorozhnaya pevcheskoy yego yasnovel`mozhnosti muzyki regent Luzganovu [Roadside of His Majesty singing ability of music to the regent Luzganov]. 1753.
62. CSHAUK, f. 51, opys 3, № 5962. O biezhavshykh tryekh pevchikh mal`chikov ot Kniazia Bariatinskogo [About the three singing boys who fled from the book. Baryatinsky]. 1737.
63. CSHAUK, F. 51, opys 3, № 6718. O uchrezhdenii v Glukhovie shkoly dlia obucheniya pevchikh i o nabore onykh [On the establishment in Glukhov a school for training singers and on the recruitment of these]. 1739.
64. CSHAUK, f. 51, opys 3, № 6759. O nievysylkie v pokhod sotnika Brezhynskogo dlia togo, chto on obuchayet dlia Dvora Yeyio Imperatorskogo Velichestva dvukh khloptsev igrat` i spievat` [About not sending the centurion Brezhinsky on a campaign in order that he teaches two guys to play and sing for the court of Her Imperial Majesty]. 1738.
65. CSHAUK, f. 64, opys 1, № 1125-1208. Glukhovskaya sotennaya kantseliariya [Glukhov`s Hundred`s Chancellery].
66. CSHAUK, f. 64, opys 1, № 1144. ЦДІАК, ф. 64, оп. 1, № 1144. Glukhovskaya sotennaya kantseliariya [Glukhov`s Hundred`s Chancellery].

Переглядів анотації: 16
Опубліковано
2021-08-18
Як цитувати
.
Розділ
Історія культури