Інформаційний потенціал листування Ганни Барвінок для вивчення біографії П. Куліша

  • K. О. Timofieieva доктор філософії асистент Навчально-наукового інституту Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: кореспонденція, епістолярна спадщина П. Куліша та Ганни Барвінок, інформаційний потенціал, фонд, архівні документи, рукописи

Анотація

Стаття присвячена виявленню інформаційного потенціалу та значення листування Ганни Барвінок для висвітлення і доповнення біографії П. Куліша. Епістолярій О. Куліш є важливим і цінним інформаційним джерелом, ретельне дослідження якого дасть змогу відтворити маловідомі сторінки з життя автора «Чорної ради». Мета розвідки – проаналізувати архівні документи, що зберігаються у фондах бібліотек, музеїв та архівів України і які дотичні до імені подружжя П. та О. Куліш. Об’єкт дослідження: епістолярій, щоденник, спогади, архівні документи П. Куліша та О. Куліш. Предмет дослідження: склад, зміст, особливості та інформаційна цінність епістолярних документів П. та О. Куліш. Завдяки залученню до наукової роботи епістолярію Ганни Барвінок, П. Ку[1]ліш постає перед реципієнтом не лише як творча особистість, що самовіддана і одержима у роботі над українським словом, а й як турботливий і люблячий чоловік, що уособлює в собі «усе мирське». О. Куліш, після смерті чоловіка, листувалася з великою кількістю кореспондентів свого чоловіка, тогочасним культурно-громадським осередком. Зокрема, це й І. Пулюй, І. Шраг, М. Павлик, кн. М. Шаховський, Є. Тимченко, М. Лободовський, Н. Кобринська, Н. Білозерська, Б. Грінченко та ін. У листах Ганна Барвінок зазначала, що П. Куліш зробив переклад українською мовою п’ятнадцяти драм В. Шекспіра. Дружина-письменниця всіляко, зокрема й фінансово сприяла й залучала громадськість до вшанування пам’яті П. Куліша: проведення щорічної панахиди, творчих вечорів пам’яті П. Куліша, видання епістолярної та творчої спадщини письменника, виготовлення фотокопій, портретів П. Куліша та листівок. Про це також свідчать наміри побудови освітніх осередків (ясла, дворічна школа), іменування університету іменем П. Куліша, іменна стипендія для талановитих і розумних студентів, які би продовжили Кулішеві справи. На прикладі поданого епістолярного матеріалу в підсумку підкреслено актуальність епістолярного доробку П. Куліша для української культури та нинішньої політичної ситуації (повномасштабного вторгнення РФ на території незалежної і суверенної України).

Посилання

References
1. (2019). Velet ukrainskoho slova (do 200–littia Panteleimona Kulisha): zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi ko3/nferentsii [Giant of the Ukrainian word (to the 200th anniversary of Panteleimon Kulish): collection of materials of the All-Ukrainian scientific and practical conference].  Kyiv: Pedahohichna dumka Publ. [in Ukrainian].
2. Zhukaliuk, M. & Stepovyk, D. (2003). Korotka istoriia perekladiv Biblii ukrainskoiu movoiu [A brief history of translations of the Bible into the Ukrainian language ]. Kyiv: UBT [in Ukrainian].
3. Zbozhna, O. (2007). Ivan Puliui. Lysty [Ivan Pulyuy. Letters]. Ternopil: Volia Publ.[in Ukrainian].
4. Lyst O. Kulish do I. Puliuia. 25.03.1901 [Letter from O. Kulish to I. Pulyuy 25.03.1901.] Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy [Department of Manuscript Funds and Textology of the Institute of Literature named after T. G. Shevchenko of the National Academy of Sciences of Ukraine]. No. 606. 2 pages. [in Ukrainian].
5. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 10. 01.1898 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 10. 01.1898] Chernihivskyi literaturno-memorialnyi muzei-zapovidnyk M. Kotsiubynskoho (further – ChLMK) - Chernihiv Literary and Memorial Museum-Reserve of M. Kotsyubynskyi (further - CLMMR)]. № A–2813. 2 pages.
6. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 01. 03.1898 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 01. 03.1898] ChLMK [CLMMR]. № A–2815. 3 p.
7. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 14. 06.1898 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 14. 06.1898] ChLMK [CLMMR]. № A–2817. 2 p.
8. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 20. 08.1898 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 20. 08.1898] ChLMK [CLMMR]. № A–2822. 3 p.
9. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 07. 12.1898 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 07. 12.1898] ChLMK [CLMMR]. № A–2827. 1 p.
10. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 14. 02.189 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 14. 02.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2835. 2 p.
11. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 07. 05.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 07. 05.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2842. 2 p.
12. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 14. 07.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 14. 07.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2851. 4 p.
13. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 24. 07.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 24. 07.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2853. 1 p.
14. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 12. 11.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 12. 11.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2861. 2 p.
15. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 08. 01.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 08. 01.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2829. 2 p.
16. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 14. 01.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 14. 01.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2831. 2 p.
17. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 01. 04.1900 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 01. 04.1900] ChLMK [CLMMR]. № A–2886. 4 p.
18. Lysty P. Kulisha do doktora Ohonovskomu Om-nu doktoru. 15.04.1889 [Letters of P. Kulish to Ogonovsky Om-nu to the doctor. 04.15.1889]. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi]. No.29444. 2 p.
19. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 01. 04.1900 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 01. 04.1900] ChLMK [CLMMR]. № A–2886. 4 p.
20. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 23. 09.1900 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 23. 09.1900] ChLMK [CLMMR]. № A–2901. 3 p.
21. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 22. 11.1900 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 22. 11.1900] ChLMK [CLMMR]. № A–2902. 2 p.
22. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 30. 11.1900 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 30. 11.1900] ChLMK [CLMMR]. № A–2903. 2 p.
23. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 25. 05.1901 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 25. 05.1901] ChLMK [CLMMR]. № A–2921. 4 p.
24. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 05. 07.1901 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 05. 07.1901] ChLMK [CLMMR]. № A–2922. 4 p.
25. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 18. 10.1901 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 18. 10.1901] ChLMK [CLMMR]. № A–2930. 1 p.
26. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 21. 11.1901 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 21. 11.1901] ChLMK [CLMMR]. № A–2934. 1 p.
27. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 18. 12.1901 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 18. 12.1901] ChLMK [CLMMR]. № A–2936. 2 p.
28. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 25. 02.1902 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 25. 02.1902] ChLMK [CLMMR]. № A–2946. 2 p.
29. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 26. 02.1902 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 26. 02.1902] ChLMK [CLMMR]. № A–2852. 3 p.
30. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 27. 02.1902 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 27. 02.1902] ChLMK [CLMMR]. № A–2853. 4 p.
31. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 02. 03.1902 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 02. 03.1902] ChLMK [CLMMR]. № A–2948. 2 p.
32. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 26. 03.1902 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 26. 03.1902] ChLMK [CLMMR]. № A–2951. 2 p.
33. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 17. 06.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 17. 06.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2845. 3 p.
34. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 31. 07.1899 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 31. 07.1899] ChLMK [CLMMR]. № A–2854. 2 p.
35. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 25. 08.1900 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 25. 08.1900] ChLMK [CLMMR]. № A–2897. 2 p.
36. Lyst O. Kulish do I. Shraha. 08. 09.1900 [Letter from O. Kulish to I. Shrag. 08. 09.1900] ChLMK [CLMMR]. № A–2898. 2 p.
37. Lyst I. Shraha. do O. Kulish [Letter from I. Shrag to O. Kulish] Chernihivskyi istorychnyi muzei im. V. V. Tarnovskoho – V. Tarnovskyi Chernihiv Historical Museum. № 225–110/68//Ад 1933. 1 p.
38. Lyst O. Kulish do I. Shraha bez daty [Letter from O. Kulish to I. Shrag dateless] ChLMK [CLMMR]. № A–2952. 3 p.
39. (2019). Lysty Hanny Barvinok do Illi Shraha [Letters of Hanna Barvinok to Ilya Shrag]. Vol. 1. Chernihiv: Iunis-Pres Publ. [in Ukrainian].
40. Lototskyi, O. (1937). P.O. Kulish ta M.P. Drahomanov u yikh lystuvanni [P. O. Kulish and M. P. Drahomanov in their correspondence]. Pratsi Ukrainskoho istoryko-fil. Tovarystva u Prazi – Proceedings of the Ukrainian historical and philological Societies in Prague, Vol. 2, 9–10 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2023-11-22
Як цитувати
.
Розділ
До 195–річчя від дня народження Ганни Барвінок