Формат вивантаження даних

  

Література та культура Полісся. Вип. 109. Серія «Філологічні науки». № 23 /відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2023. – 353 с.

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 1 від 27.09.2023 р.

Опубліковано: 2023-11-26

До 195–річчя від дня народження Ганни Барвінок

Презентація книги Г. В. Самойленка «Пантелеймон Куліш і Гання Барвінок»