Антивоєнна проза Олександра Забарного: релігійно-родинна парадигма (на матеріалі збірки оповідань «Багряні терикони»)

  • Yu. I. Bondarenko доктор педагогічних наук, професор кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-0938-9588
Ключові слова: антивоєнна проза, збірка оповідань «Багряні терикони», релігійність, родинність, парадигма

Анотація

На початку ХХІ століття з’явився новий зумовлений російською агресією проти України дослідницький простір у вітчизняному літературознавстві – воєнна та антивоєнна творчість сучасних письменників. У цьому контексті своє місце займає й збірка оповідань ніжинського прозаїка О. Забарного «Багряні терикони», яка потребує вивчення в системі релігійно-родинних ціннісних вимірів, адже є своєрідною художньою інтерпретацією сюжету про втрачений рай.

Автор статті вважає релігійність та родинність семантичними домі- нантами, які визначають сутність створеної письменником картини сві- ту, її змістову спрямованість, сюжетне й образне оформлення. Він розглядає всі оповідання, що входять до збірки «Багряні терикони», як єдиний художній комплекс, покликаний проставити дві протилежні сутності в історії сучасного світу – агресивну, мілітарну, неоколоніальну путінської Росії та українську, ідеальну у своїй духовності, сповненій моральними імперативами та глибокими етичними цінностями. Користуючись таким підходом, дослідник дає оцінку змальованим подіям, образам-персонажам, осмислює авторське використання понять релігійного змісту.

Аналітична робота привела до висновку, що названі прозові тексти О. Забарного слід кваліфікувати як антивоєнні, адже їх зміст спрямований на те, щоб заперечити агресивну сутність війни духовними ціннісними орієнтирами, якими володіє український народ і які демонструє як у своєму повсякденному житті, так і в часи жорстоких випробувань – воєнного лихоліття.

Посилання

References
1. Zabarnyi, O. (2002). Bahriani terykony [Scarlet Waste Heaps]. Nizhyn: PP Lysenko M.M. Publ.. 144 p. [in Ukrainian]
2. Kulinska, Ya.I. (2020). Tema viiny na skhodi Ukrainy v suchasnii malii prozi (na materiali knyzhok «Rokada» H. Tsymbaliuka, «Vovche» K. Chabaly, «Lito-ato» Olafa Klemensena ta in.) [The Theme of War in East Ukraine in Modern Short Prose (on the Material of the Books «Rokada» by H. Tsymbaliuk, «Vovche» by K. Chabala, «Lito-ato» by Olaf Klemensen etc.)]. URL: http://www.philol. vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/4_2020/part_4/9.pdf[in Ukrainian]
3. Luniak, Ye. (2022). Do chytacha [To Reader]. Zabarnyi, O. Bahriani terykony [Scarlet Waste Heaps]. Nizhyn: PP Lysenko M.M. Publ. 144 p. [in Ukrainian]
4. Onyshchenko, N. (2018). Zaplakalo nebo [Skies Cried]. Desnianska pravda. №26. P.7. [in Ukrainian]
5. Pavlov, V. (2023). Bibliini motyvy u suchasnii ukrainskii literaturi [Biblical Motifs in Modern Ukrainian Literature]. URL: https://synopsis.kubg.edu.ua/ index.php/synopsis/article/download/547/450 [in Ukrainian]
6. Pryt, V. I., Teslenko, S.I., Okhrymenko. Z.V., Koretska, L.V. (Eds.). (2013).
Simeini tsinnosti: navchalno-metodychnyi posibnyk do navchalnoi prohramy «Simeini tsinnosti» (35 hodyn) (dlia pedahohichnykh pratsivnykiv) [Family Values: Educational and Methodical Handbook (35 hours) (for Pedagogical Workers)]. Ivano-Frankivsk: HAIP Publ. 196 p. URL: https://www.kremenetslyceum.com.ua/wp-content/ uploads/posibnik-simejni-cinnosti-na-35–god.1.pdf [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2023-11-26
Як цитувати
Bondarenko, Y. Антивоєнна проза Олександра Забарного: релігійно-родинна парадигма (на матеріалі збірки оповідань ‘Багряні терикони’). Література та культура Полісся, Vol 109, no 23f, Nov. 2023, pp 186-97, doi:10.31654/2520-6966-2023-23F-109-186-197.
Розділ
Літературознавство