Біблійний вимір роману Джона Фаулза «Колекціонер»

  • L. M. Ostapenko кандидат філологічних наук, доцент кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Джон Фаулз, «Колекціонер», біблійний код, колекціонування, мистецтво

Анотація

Стаття репрезентує спробу інтерпретації роману британського письменника Джона Фаулза «Колекціонер» з погляду біблійного коду.

Зміст статті ставить під сумнів традиційне тлумачення цього роману як позбавленого біблійного виміру. Автор статті віднаходить імпліцитно присутні у творі біблійні компоненти та визначає їхню функціональність.

Дослідження доводить, що саме компоненти біблійного коду виконують в романі змістотворчі та формотворчі функції.

Особливу увагу автор статті звертає на функціонування в романі мотивів колекціонування і творчості та пов’язаних із ними образів колекціонера і митця. Автор доводить, що з огляду на біблійну семантику ці мотиви у романі характеризують бінарність людської сутності та відповідної ролі людини у світі.

Розвідка демонструє, що структура роману підпорядковується цим моти- вам і спростовує традиційну опозицію Клега і Міранди як героїв-антагоністів. На думку автора, вони постають образами-двійниками, які прагнуть до духовного ідеалу, проте вбачають його не в Богові, а у митці. Студентка художнього училища Міранда уособлює ідеал для Клега, художник Джордж Престон (Чарльз Вестон) є ідеалом для Міранди. Єдиним засобом досягнення духовної досконалості для обох героїв стає колекціонування, що в біблійному контексті увиразнює профановану сутність мистецтва – підміну ду- ховної сутності матеріальними еквівалентами. Клег збирає колекцію метеликів, Міранда компонує свої картини з образів відомих художників. Клег захоплюється фотографією, Міранда копіює живопис попередників у відтворенні життя.

Автор статті вважає, що інтертекстуальний план роману посилює думку письменника про примарність штучного «ідеалу», що його вбачають у мистецтві. Обидва герої опиняються в декораціях літературних кліше, які не виправдовують традиційних очікувань і позбавляють обох героїв духовних орієнтирів. Усупереч «шекспірівському сюжету» Фредерік не стає Фердинандом і саме Міранда перетворює його на Калібана. На відміну від історії Попелюшки нові черевички Міранди не роблять з неї принцесу і саме Клег стає винним у її смерті.

На думку автора статті, дослідження біблійного виміру роману «Колекціонер» доводить спростування Джоном Фаулзом сакрального змісту мистецтва як такого. З огляду на бінарну сутність людини, що на ній наголошує Фаулз, мистецтво відповідає вічному прагненню людини піднестися духовно.

Водночас воно продукує профанований образ світу і демонструє непереборність тілесної природи людини та її неминучу смертність. В такий спосіб біблійний код визначає структуру роману й увиразнює його ідейний зміст.

Посилання

References
1. Halych, A. (2019) Svoyeridnistʹ portretuvannya v romani Dzhona Faulza «Kolektsioner» [Peculiarities of portraiture in John Fowles’s novel «The Collector»]. Literatury svitu: poetyka, mentalʹnistʹ i dukhovnistʹ [Literatures of the world: poetics, mentality and spirituality]. Iss. P. 13. 7–13. URL: https://journal. kdpu.edu.ua/_lit/article/view/2343/2160 [in Ukrainian].
2. Dereza, L. (2010) Motyvy Erosu y Tanatosu v romani Dzhona Faulza «Kolektsioner» [Motives of Eros and Thanatos in John Fowles’ novel «The Collector»]. Filolohichni nauky [Philological sciences.]. Iss. 1. P. 22–27. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1468/1/Dereza.pdf [in Ukrainian].
3. Ilʹyinsʹka, N. (2021) Roman Dzhona Faulza «Kolektsioner» u paradyhmi «pidviynoho koduvannya» [John Fowles’ novel «The Collector» in the «double coding» paradigm]. Pivdennyy arkhiv (filolohichni nauky) [Southern archive (philological sciences)]. No. 86. P. 45–52. URL: https://pa.journal.kspu. edu/index.php/pa/article/view/756/753 [in Ukrainian].
4. Kindzersʹka, Y.U. (2002) Kontseptsiya isnuvannya v romani Dzhona Favlza «Kolektsioner» [The concept of existence in John Fowles’ novel «The Collector»]. Mandrivetsʹ. Vydannya Natsionalʹnoho universytetu Kyyevo- Mohylyansʹka akademiya [The Traveler. Publication of the National University of Kyiv-Mohyla Academy]. No. 2 (37). P. 41–45. URL: https://md-eksperiment.org/ post/20180227–koncepciya-isnuvannya-v-romani-dzhona-favlza-kolekcioner [in Ukrainian].
5. Kozyura, O. (2012) Problematyka i poetyka syuzhetu romanu Dzhona Faulza «Kolektsioner» [Problematics and poetics of the plot of John Fowles’s novel «The Collector»]. Literaturoznavstvo. Folʹklorystyka. Kulʹturolohiya [Literary studies. Folkloristics. Culturology]. Iss. 11–12. P. 161–170. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Lfk_2012_11–12_19 [in Ukrainian].
6. Kushnirova, T. V. (2018) Features of the chronotope in the novel «The Collector» by John Fowles. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu [Scientific Bulletin of the International Humanitarian University]. Ser.: Filolohiya [Ser.: Philology]. Odesa. 34. 56–59. URL: http://reposit.nupp. edu.ua/handle/PoltNTU/4747 [in English].
7. Myronenko, T. P., Menshiy, A. M. (2007) Roman Dzh.Faulza «Kolektsioner»: rukh idey i form [J. Fowles’s novel «The Collector»: movement of ideas and forms]. Zarubizhna literatura v shkolakh Ukrayiny [Foreign literature in Ukrainian schools]. No. 2. P. 56–60. URL: https://md-eksperiment.org/post/ 20220929–roman-dzh-faulza-kolekcioner-ideyi-obrazi-poetika [in Ukrainian].
8. Terekhovsʹka, O.V. (2020) Konflikt obyvateliv i tvortsiv u romani Dzh.
Faulza «Kolektsioner»: problemno-tematychnyy analiz [The conflict between ordinary people and creators in J. Fowles’s novel «The Collector»: a problem- thematic analysis]. Naukovi zapysky Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universyetu imeni H. S. Skovorody. Literaturoznavstvo [Scientific notes of Kharkiv National University named after H.S. Skovoroda. Literary Studies]. Iss. 2(96). P. 146–
158. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/literature/article/view/3526 [in Ukrainian].
9. Ternovaya, T.YU. (2003) Shekspyrovskye motyvy v romane Dzhona Faulza «Kollektsyoner» [Shakespeare motifs in John Fowles’s novel «The Collector»]. Kulʹtura narodov Prychernomorʹya [Culture of the peoples of the Black Sea region]. 44. 57–62. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/76158 [in Russian].
10. Ostapenko, L.M. (2019) Bibliynyy vymir romanu Patrika Zyuskinda «Parfumy» [The biblical dimension of Patrick Suskind’s novel «Perfume»]. III.
Literatura ta kulʹtura Polissya [Literature and culture of Polissia.]. Iss. 94. Ser. «Filolohichni nauky» [Series «Philological Sciences»]. 12. Nizhyn: NDU Publ., P. 97–106. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1167/1/13.pdf [in Ukrainian].
11. Fowles, J. (2015) Kolektsioner [The Collector]. Kharkiv: Knyzhkovyy Klub «Klub simeynoho dozvillya» Publ. URL: https://chtyvo.org.ua/ authors/John_Robert_Fowles/Kolektsioner/ [in Ukrainian].
12. Chobanyuk, M. M. (2014) Ideyno-khudozhni osoblyvosti tvorchosti Dzhona Fauzla u svitli teoriyi kontseptualʹnoho khudozhnʹoho syntezu [Ideological and artistic features of John Fowles’s work in the light of the theory of conceptual artistic synthesis]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N.
Karazina [Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin]. Ser. : Filolohiya [Ser. : Philology.]. No. 1107, Iss. 70. P. 133–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2014_1107_70_29 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2023-11-26
Як цитувати
Ostapenko, L. Біблійний вимір роману Джона Фаулза ‘Колекціонер’. Література та культура Полісся, Vol 109, no 23f, Nov. 2023, pp 198-0, doi:10.31654/2520-6966-2023-23F-109-198-208.
Розділ
Літературознавство