Мова як ключовий лінгвоментальний образ поетичної картини світу Сергія Жадана (на матеріалі збірки «Скрипниківка»)

  • L. I. Kotkova кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0001-6349-3576
Ключові слова: мова (слово, голос, звучання), рідна мова, образ, поетична картина світу, Сергій Жадан

Анотація

У статті вперше на матеріалі нової поетичної збірки Сергія Жадана «Скрипниківка» виявлено та схарактеризовано особливості структурування образу рідної мови, розкрито її функціонування в хронологічних межах «до» і «після». З’ясовано, що домінантними репрезентантами найрізноманітніших інтонацій звучання українського слова в аналізованій збірці є лекси- ко-семантичні парадигми лексем «мова» (із похідними – понад 80 слововживань), «голос», «слово», «звук», «літера», «звучання», «говоріння», «співання» тощо та низка власне лінгвістичних термінів (здебільшого зі сфери фонетики та графіки), а також поодинокі літературознавчі терміни.

Встановлено, що лексеми «мова», «слово» та «голос» репрезентують сучасне життя мови, об’єктивують мовні й мовленнєві поняття (явища), належні до лінгвістичної сфери, крізь призму темпоральних і локальних вимірів воєнного сьогодення, індивідуально-авторського осмислення та тропеїчного моделювання поетичного образу мова. У художній картині світу Сергія Жадана рідна мова постала ключовим символом вічного життя, духовного єднання, національного коду, виявом авторської активної лінгвосвідомости й справжнього патріотизму.

Посилання

References
1. Boiko, N. I. (2001). Obraznist yak komponent leksychnoho znachennia ekspresyvnoho slova [Imagery as a Component of Lexical Meaning of Expressive Word]. Naukovi zapysky NDPU im. M. Hoholia. Seriia «Filolohichni nauky» - Scientific Papers of Nizhyn Mykola Gogol State University. Series «Philological Sciences». Nizhyn: NDPU Publ. P.38–45. [in Ukrainian].
2. Yermolenko, S. (1999). Narysy z ukrainskoi slovesnosti: stylistyka ta kultura movy [Essays in Ukrainian Literature; Stylistics and Culture of Language].
Kyiv: Dovira Publ. 431 p. [in Ukrainian].
3. Zhadan, Serhii. (2023). «Skrypnykivka» [«Skrypnykivka»]. Chernivtsi: Pomerantsev Sviatoslav Publ. 144 p. [in Ukrainian].
4. Zahnitko, A. (2017). Teoriia linhvopersonolohii: monohrafiia [Theory of Linguopersonology; monograph]. Vinnytsia: Nilan-Ltd Publ. 136 p. [in Ukrainian].
5. Ziabliuk, M. P. (2007). Skrypnyk Mykola Oleksiiovych. [Skrypnyk Mykola Oleksiiovych]. Ukrainska mova: Entsyklopediia - Ukrainian Language: Encylopedia. 3rd ed. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana Publ. 856 p. [in Ukrainian].
6. Kalashnyk, V. S. (2003). Mova poezii i kartyna svitu. Linhvistychni doslidzhennia [The Language of Poetry and Worldview. Linguistic invetsigations]: collection of scientific papers. Kharkiv: KhNPU Publ.. P. 30–35. [in Ukrainian].
7. Kozlovska, L. (2017). «I zhyttia moie kotytsia, niby koleso» (Obrazni porivniannia v poetychnykh tekstakh Serhiia Zhadana) [«And My Life Runs Like A Wheel». (Figurative Comparisons in Serhiia Zhadan’s Poetical Texts)]. Kultura slova – Word Culture. Iss. 86. P. 93–101. [in Ukrainian].
8. Kotkova, L. (2023). Hlyboki pekuchi hrani «Skrypnykivky» Serhiia Zhadana: retsenziia na poetychnu zbirku Serhiia Zhadana «Skrypnykivka» [Deep Burning Edges of «Skrypnykivka» by Serhii Zhadan: Review on Poetic Collection of Serhii Zhadan«Skrypnykivka»]. Ukrainska literaturna hazeta – Ukrainian Literature Newspaper. № 9 (№ 353, September 2023). P. 35. [in Ukrainian].
9. Malenko, O. O. (2010). Linhvo-estetychna interpretatsiia buttia v ukrainskii poetychnii movotvorchosti (vid folkloru do postmodernu): monohrafiia [Linguo-Aethetic Interpretation of Being in Ukrainian Poetical Language Creation (from Folklore to Posrt-Modernism): monograph]. Kharkiv. 488 p. [in Ukrainian].
10. Matsko, L. I. (2007). Porivniannia [Comparisons]. Ukrainska mova: Entsyklopediia - Ukrainian Language: Encylopedia. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana Publ. P. 528–529. [in Ukrainian].
11. Moisiienko, A. K. (2006). Slovo v apertseptsiinii systemi poetychnoho tekstu: dekoduvannia Shevchenkovoho virsha [Word in the Apperception of Poetic Text System: Decoding Shevchenko’s Texts]. Kyiv. 304 p. [in Ukrainian].
12. Papish, V.A. (2022). Movna osobystist ta vyshukana movna osobystist yak kliuchovi poniattia teorii linhvopersonolohii [Language Personality and a Refined Language Personality as Key Notions of Linguopersonology Theory].
Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: seriia «Filolohiia» _ Scientific Papers of National University «Ostroh Academy»: Philology Series. Ostroh: NaUOA Publ., Iss. 13(81). P. 306–310. [in Ukrainian].
13. Romanchenko, A. P. (2018). Elitarna movna osobystist: kryterii vyokremlennia [Elite Language Personality: Distinguishing Criteria]. Lvivskyi filolohichnyi chasopys – Lviv Philology Herald. № 3. P. 219–222. (in Ukrainian).
14. Siuta, H. (2010). Linhvosvit poezii avtoriv Niu-Yorkskoi hrupy: monohrafiia [Linguoworld of the Poetry of New York Group Authors: monograph] Kyiv: Dmytra Buraho Publ. 164 p. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 51
Опубліковано
2023-11-26
Як цитувати
Kotkova, L. Мова як ключовий лінгвоментальний образ поетичної картини світу Сергія Жадана (на матеріалі збірки ‘Скрипниківка’). Література та культура Полісся, Vol 109, no 23f, Nov. 2023, pp 220-33, doi:10.31654/2520-6966-2023-23F-109-220-233.