Поет і художник XVII ст. Лаврентій Крщонович

  • H. V. Samoilenko доктор філологічних наук, професор кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-5017-6993
Ключові слова: Л. Крщонович, друкарня, Єлецький монастир, панегірики, присвяти, графіка, бароко

Анотація

Багатовікова історія України засвідчує, що ще від далеких часів, зокрема XVII – поч. XVIII ст., український народ виборював свою державну незалежність у кривавих боях з татарами, польською шляхтою та московитами.

Усе це знайшло своє відображення в художній літературі того історичного часу. Багато проблем, які висвітлювалися в ній, співзвучні і нашому часові.

У статті на суспільно-культурному тлі розглядається творчість одного із малодосліджених літературно-культурних діячів другої половини XVII ст. – Лаврентія Крщоновича. Його життя подається в контексті діяльності друкарні та літературної школи в Чернігові, які функціонували під керівництвом архієпископа Чернігівського та Новгород-Сіверського Лазаря Барановича.

Звернена також увага на діяльність Л. Крщоновича як керівника друкарні в Єлецькому монастирі та як видатного художника-оформлювача багатьох видань, а також письменника, який писав різні панегірики та присвяти, зокрема Л. Барановичу, І. Мазепі, полковнику І. Обидовському та ін., для яких характерна барокова образність, символіка та стилістика.

У статті розглянута також церковна діяльність Л. Крщоновича як архімандрита Єлецького монастиря, добудова ним Троїцького собору, розпочатого Л. Барановичем, а також своєрідність написаного ним першого підручника з риторики.

Посилання

References
1. Velychko, S. (1991). Litopys [Chronicle]. Kyiv: Dnipro Publ. Vol. 2, 642. [In Ukrainian]
2. Stepovyk, D. (1971). Leontii Tarasevych u Vilno [Leontii Tarasevych in Vilnius]. Obrazotvorche mystetstvo - Fine Arts. 4. P. 21. [In Ukrainian].
3. Gębarowicz, M. (1981). Wawrzyniec-Laurenty Krzczonowicz, nieznany sztycharz drugiej połowy XVII wieku. Folia Historiae Artium. Vol. XVII. S. 49–120.
4. Travkina, Olha. (2022). Lavrentii Krshchonovych – «znachna y uchena persona» Chernihivskykh Aten [Lavrentii Krshchonovych - «Well-known and Educated Persony of Chernihiv’s Athens]. Siverianskyi litopys – Siverian Chronicle. 5–6, 63–88. [In Ukrainian].
5. Popov, P. M. (1927). Panehiryk Krshchonovycha Lazariu Baranovychu – nevidome chernihivske vydannia 80–kh rokiv XVII v. [Krshchonovych’s Panegyric Dedicated to Lazar Baranovych – Unknown Chernihiv Edition of 80es of the 17th C.]
Yuvileinyi zbirnyk na poshanu D. Bahaliiu – Anniversary Collection as a Tribute to D. Bahalii. Kyiv. [In Ukrainian].
6. Popov, P. M. (1926). Materialy do slovnyka ukrainskykh hraveriv [Materials to the Dictionary of Ukrainian Engravers]. Kyiv. [In Ukrainian].
7. Stradomskiy, A. (1852). Lazar Baranovich, arkhiepiskop Chernigovskiy i Novgorodseverskiy [Lazar Baranovych, archbishop of Chernihiv and Novhorod- Siverskyi]. Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya – The Magazine of Public Education, July. P. 1–36; August, P. 37–104. [in Russian].
8. Kameneva, T. M. (1959). Chernigovskaya tipografiya, ee deyatelnost I izdaniya (1648–1818) [Chernihiv Publishing House, Her Activities and Editions].
Trudy Gosudarstvennoy biblioteki SSSR im. V.I. Lenina – Works of V.I. Lenin State Library of USSR. Moscow. Vol.ІІІ, P. 233. [in Russian].
9. Treakafistnyi molytovslov [Three-Akathists Prayer Book]. (1691).
Chernihiv. [In Ukrainian].
10. Treakafistnyi molytovslov [Three-Akathists Prayer Book]. (1697). Chernihiv. [In Ukrainian].
11. Prysviata. Molytvoslov [Dedication. Prayer Book]. (1692). Chernihiv: drukarnia Troitsko-Illinskoho monastyria Publ. [In Ukrainian]
12. Sytyi, Ihor. (2016). Dedykatsiia yasne velmozhnomu Ioannu Mazepi – shedevr chernihivskoho drukarstva [Dedication to Reverent Ioann Mazepa – A Masterpiece of Chernihiv Printing]. Ukraina mizh Polshcheiu ta Rosiieiu – Ukraine Between Poland and Russia. Nizhyn. [In Ukrainian]
13. Mytsyk, Yu, Tsyhanok, O. (2017). Dedykatsiia Lavrentiia Krshchonovycha «Kiot sribnokovanyi» [Lavrentii Krshchonovych’s Dedication «Silver Forged Kyot»].
Siverianskyi litopys – Siverian Chronicle. 3, 111–119. [In Ukrainian].
14. Stryikovskyi, Matsei. (2011). Litopys polskyi, lytovskyi, zhmudskyi i vsiiei Rusy [The Chronicle of Lithuania, Zhmud and All Rus] (Vadym Pepa, Trans.). Lviv. 1091 p. [In Ukrainian].
15. Guseva, A. A., Polonskaya, I. M. (1990). Ukrainskie knigi kirillovskoy pechati XVI–XVIII vv. [Ukrainian Books Of Cyril’s Printing of the 16th-17th C.]. Katalog izdaniy Gosudarstvennoy biblioteki SSSR im. V.I. Lenina – The Catalogue of V.I.
Lenin State Library’s Editions. Moscow. Issue 3. P. 31. [in Russian].
16. Gumilevskiy, Filaret. (1861). Obshchiy obzor eparkhii Chernigovskoy [The General Overview of Chernihiv Eparchy]. Chernihiv. [in Russian].
17. (1697) Treakafistnyi molytovslov [Three-Akathists Prayer Book]. Chernihiv. [In Ukrainian].
18. Bibleyskaya entsiklopediya [Bible Encyclopedia]. (1891). Moscow. 902 p. [in Russian].
19. Bahniuk, A. (2009). Symvoly ukrainstva [The Symbols of Ukrainianhood].
Ternopil [In Ukrainian].
20. Treakafistnyi molytovslov [Three-Akathists Prayer Book]. (1687).
Chernihiv. [In Ukrainian].
21. Adruh, Anatolii. (2016). Chernihivske vydannia «Molytvoslova tryakafistnoho» 1697 r: barokovyi syntez hrafiky i slova [Chernihiv Edition of «Three- Akafist Prayer Book» in the Year 1697: Baroque Synthesis of Engraving and Literature]. Siverianskyi litopys – Siverian Chronicle. 3, 37–32.
22. Polustav. (1703). Chernihiv: drukarnia Troitsko-Illinskoho monastyria Publ.
23. Maslov, S. I. (1926). Etiudy z istorii starodrukiv IX-Kh. [Essays on the History of] Trudy Ukrainskoho naukovoho instytutu knyhoznavstva. Vol. 1. Kyiv. [In Ukrainian].
24. Apollo’s Lute. (1982). Kyiv: Molod Publ. [In Ukrainian].
25. Modzalevskiy, V. L., Savitskiy, P. N. (1992). Ocherki iskusstva Staroy Ukrainy. Chernigov. [The Essays on the Art of Old Ukraine. Chernihiv]. Chernіgіvska
starovina – Chernihiv Antiquties. Chernіhіv: Sіverianskі dumy Publ. [in Russian].
26. Gumilevskiy, F. (1873). Chernigovskiy arkhiereyskiy dom (v zakrytom Ilinskom monastyre). [Archbishop’s House in Chernihiv (in the Closed St. Elijah Monastery)]. Istoriko-statisticheskoe opisanie Chernigovskoy eparkhii – Historical- Statistical Description of Chernihiv Eparchy. Chernіhіv. Book 2. [in Russian].
27. https://www.m-zharkikh.name/ru/History/Articles/FalseStBarbaraKyiv/Kyiv/ Krschonovych.html

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2023-11-26
Як цитувати
.
Розділ
Краєзнавство та історія культури