Особовий фонд Плевако Миколи Антоновича у ЦДАМЛМ України як джерело досліджень регіональної культурної спадщини (на прикладі Сумщини)

  • N. S. Podolyaka кандидат наук із соціальної комунікації, доцент кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-6136-1665
Ключові слова: особовий архівний фонд, Центральний державний архів- музей літератури і мистецтва України, джерела, регіональна культурна спадщина, Сумщина

Анотація

У статті досліджується питання ресурсного потенціалу для подальших досліджень регіональної історико-культурної спадщини особового фонду українського вченого, громадського діяча, літературознавця і бібліографа Плевако Миколи Антоновича (1890–1941), що зберігається у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. У результаті аналізу змісту особового архівного фонду було виокремлено наступні інформаційні блоки: автобiографiї, бiографiчнi довiдки, зразки творів, серед яких оригінальні документи (автобіографії, вітальні адреси, спогади); фотографії, комплекти поштових листiвок з зображенням українських письменників; документи та матерiали пiдготовчої роботи до видання «Словника українських письменникiв»; документи та матерiали пiдготовчої роботи до видання «Хрестоматiї з української лiтератури»; приватне листування; матеріали службової та громадської діяльності окремих осіб.

Розглянуто основні науково-методологічні підходи до використання й дослідження джерел особового походження, а також зазначено їх особливості. Значну увагу приділено документам, що можуть розширити уявлення про життєвий і творчий шлях осіб, життя і діяльність яких отримали високе суспільне визнання, або громадян, чиї документи мають цінну інформацію для суспільства.

Доведено, що найбільший інтерес можуть викликати матеріали для біографічних досліджень, оскільки саме ці документи відображають життєві позиції певної особи, розкривають її духовне життя чи певні побутові моменти. Безумовно цінним джерелом є документи, у яких подано докладний опис важливих історичних подій, що також стане гарним приводом для аналізу настроїв у суспільстві в певний час. Джерельну базу розширюють також документи, що надають можливість оцінити інтелектуальну спадщину визначних діячів України.

Оприлюднення документів з особового фонду Плевако М. А. розширить джерельну базу та дасть змогу для нових досліджень; результати роботи з такими документами є цінними для відображення невідомої широкому загалу чи жителям ОТГ інформації; розглянуті матеріали по-новому репрезентують регіон. Проте варто враховувати й суб’єктивний характер таких документів.

Посилання

References
1. Rozman, I. (2018). Materialy osobovykh fondiv arkhiviv i bibliotek Ukrayiny yak dzherelo doslidzhennya pedahohichnykh personaliy [The materials of personal funds of archives and libraries of Ukraine as a source for the investigation of pedagogical personalities]. Istoryko-pedahohichnyy alʹmanakh – Historical-pedagogical almanac. 2018. № 1. P. 8 –12. [in Ukrainian]
2. Patyk, V. (2020) Osobovi arkhivni fondy yak dzherelo biohrafichnoyi informatsiyi (za arkhivnymy materialamy instytutu arkhivoznavstva NBUV) [Personal funds as a source of biographical information (on the archives of Archives Studies Institute)]. Ukrayinsʹka biohrafistyka - Ukrainian Biographcial Studies. Iss. 20. P. 299–310. [in Ukrainian]
3. Chutkyy, A. (2017). Vitchyznyani arkhivy yak tsinne dzherelo informatsiyi z natsionalʹnoyi istoriyi. [National Archives as a Valuable Source of Information in National History]. Istoryko-kulʹturna spadshchyna: zberezhennya, dostup, vykorystannya: zbirka naukovykh pratsʹ - Historical Cultural Heritage: Preservation, Access, Usage: Collection of Scientific Papers. Ternopil: Beskydy.
P. 202–205. [in Ukrainian]
4. Kolobov, O.O. (1999) Znachennya fondiv osobovoho pokhodzhennya dlya istoryko-bibliohrafichnykh doslidzhenʹ [The Role of Funds of Personal Origin for Historical-Bigraphical Investigations]. Ukrayinsʹka bibliohrafistyka - Ukrainian Biographcial Studies. № 2. P. 201–212. [in Ukrainian]
5. Matviychuk L.O. (2007) Biobibliohrafichni materialy z istoriyi ukrayinsʹkoyi literatury v osobovomu arkhivnomu fondi Mykoly Plevaka (1890–1941) v Instytuti rukopysu Natsionalʹnoyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernadsʹkoho
[Biobibliographical Materials in Ukrainian Literature History in the Personal Archive Fund Of Mykola Plevako (1890–1941) in the Institute of Manuscripts Of V.I.
Vernadkyi National Library of Ukraine]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny – Manuscript and Books Heritage of Ukraine. Iss 12. P. 93–101. [in Ukrainian]
6. Plevako, Mykola A. (1961). Statti, rozvidky y biobibliohrafichni materialy [Articles, Investigations and biobibliographical materials]. New-York, Paris. 808 p. [in Ukrainian]
7. Tsentralʹnyy derzhavnyy arkhiv-muzey literatury i mystetstva Ukrayiny [Central State Archive-Museum of Litetature and Art of Ukraine], F. 271, op. 1. file 11.
8. Ibid., F. 271, op. 1, file 12, sheet 1–2.
9. Ibid.
10. Ibid, file.40, sheet. 1.
11. Ibid, file113, sheet. 1–16.
12. Ibid, F. 271, op. 2., file 12, sheet 1.
13. Ibid, F. 271, op. 1., file 134, 14 sheet.
14. Ibid, sheet 2–3.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Ibid, F. 271, op. 1., file 221, sheet 1.
18. Ibid, file 300, sheet.7–8.
19. Ibid, file 232, sheet 1–10.
20. Ibid, file 244, sheet 1–6.
21. Ibid, F. 271, op. 3., file 15, sheet 1–26.
22. Ibid, F. 271, op. 1., file 301, sheet 1–3.
23. Ibid, sheet 31–34, 61–62.
24. Ibid file 310, sheet 27, 29, 45.

Переглядів анотації: 27
Опубліковано
2023-11-26
Як цитувати
Podolyaka, N. Особовий фонд Плевако Миколи Антоновича у ЦДАМЛМ України як джерело досліджень регіональної культурної спадщини (на прикладі Сумщини). Література та культура Полісся, Vol 109, no 23f, Nov. 2023, pp 299-0, doi:10.31654/2520-6966-2023-23F-109-299-309.
Розділ
Краєзнавство та історія культури