Лінгвокультурні коди в контрастивному вимірі

  • A. Bondarenko доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: лінгвокультурема, лінгвокультурний код, картина світу

Анотація

У статті розглянуто проблему лінгвокультурної кодифікації. Уточнено поняття лінгвокультурних кодів, наведено їхню типологічну класифікацію й окреслено їх співвідношення з категорією картини світу. У контрастивному аспекті на основі принципів релятивізму й інакшості розглянуто
соматичний, біоморфний, артефактний і гастронімний лінгвокультурні коди. У процесі аналізу застосовано дистрибутивний, контекстологічний, контекстуально-інтерпретаційний, дескриптивний і контрастивний методи. Пояснено, що кодифікація відбувається в лінгвокультурних площинах системи мовних знаків та її спрямовано на об’єктивацію ціннісних систем. Виявлено, що лінгвокультурні коди надаються до мовомисленнєвої аксіологічної специфікації фрагментів картини світу. З’ясовано, що їх реалізовано передусім у мовних одиницях таких рівнів: лексико-семантичного, фразеологічного, семантико-синтаксичного. Аргументовано, що в семантичному плані лінгвокультурні коди містять відомості, які відображають міфологічне, традиційне (стереотипне) й сучасне світосприйняття та мислення. Аналізовані коди охоплюють закорінені в мові народу уявленння про світобуття, формують систему координат, яка транслює еталони культури. Відображають обрядово-звичаєву систему, світоглядні особливості етносів, культур і субкультурних груп, впливають на поведінкові стереотипи та прийняття рішень в умовах суспільної взаємодії. Лінгвокультурні коди сформовано завдяки особливостям кліматичних умов, господарювання, практичних потреб, а також звичаїв і вірувань. Є багатовимірними, містять одночасно певний мовно-світоглядний інваріант і варіанти мовно-культурної репрезентації.

Посилання

1. Dmytrenko, M. (2011). Symvoly ukraiins’koho fol’kloru: monohrafiia [Symbols of Ukrainian folklore: a monograph]. Kyiv: UNKCD [In Ukrainian].
2. Kal’ko, V. (2017). Metaforychna intehraciia domeniv dyka tvaryna – liudyna v ukraiins’kyh pryslivyah [Metaphorical representation of the domains wild
animal – human in Ukrainian proverbs]. In Movoznavchyi visnyk: zbirnyk naukovyh prats’. Cherkasy: B. Hmel’nytsky National University Press. 110–119 [In Ukrainian].
3. Krasnykh, V. (2002). Etnopsikholingvistika i lingvokulturolohiia [Ethnopsycholonguistics and linguocultural studies]. Moscow: Gnozis [In Russian].
4. Savchenko, L. (2014). Iierarkhicheskaia model’ biomorfnogo koda kul’tury [Hierarchical model of the biomorphic code of culture]. In Kul’tura narodov
Prichernomorya: nauchnyi zhurnal. Simferopol: Inter-university cenre «Crimea», 170–172 [In Russian].
5. Teliia, V. (1999). Pervoocherednie zadachi i metodologicheskie problemy issledovaniia frazeologicheskogo sostava [Priority objectives and methodological problems of phraseology study]. In Frazeologiia v kontekste kul’tury: sbornik statei. Moscow: Jazyki russkoi kul’tury, 13–24 [In Russian].
6. Voitovych, V. (2017). Ukraiins’ka mifolohiia: vyd. 5-e [Ukrainian mythology: 5th edition]. Kyiv: Lybid’ [In Ukrainian].
7. Tolstoi, N., Tolstaiia, S. (1995). O slovare «Slavianskie drevnosti» [About the dictionary «Ancient Slavic culture»]. In Slavianskiie drevnosti. Moscow: Mezhdunarodniie otnosheniia. Vol. 1. 5–14 [In Russian].

Переглядів анотації: 123
Опубліковано
2021-01-20
Як цитувати
Bondarenko, A. Лінгвокультурні коди в контрастивному вимірі. Література та культура Полісся, Vol 101, no 16f, Jan. 2021, pp 107-1, doi:10.31654/2520-6966-2021-16f-101-107-117.