Формат вивантаження даних

  

Збірник друкується за рішенням Вченої ради
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 6 від 30.12.2020 р.

Література та культура Полісся. Вип. 101. Серія "Філологічні
науки". № 16 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ
ім. М. Гоголя, 2021. 244 с.

Опубліковано: 2021-01-20

Мовознавство