Публіцистична спадщина Арнольда Грищенка

  • O. V. Zabarniy кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: публіцистика, жанр, стиль

Анотація

У статті досліджується публіцистична спадщина відомого українського мовознавця, випускника Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. В. Гоголя, академіка Арнольда Панасовича Грищенка. Аналізуються жанрові особливості його публіцистичних творів, їхня тематична
спрямованість. Досліджується творча манера авторського письма вченого, його світоглядні позиції та переконання. Здійснено систематизацію публіцистичних творів вченого за жанровими ознаками. Найбільш чисельну групу публіцистичних творів Арнольда Панасовича складають дослідницькі статті. Тематично всі вони присвячені актуальним проблемам вітчизняного мовознавства. Дослідницькі статті вченого відзначалися доступністю викладу, ґрунтовною фаховою змістовою наповненістю, логічністю і структурною довершеністю, високим рівнем наукової аргументації, чіткою постановкою досліджуваної проблеми і належним рівнем узагальнення та висновків. Переважна більшість цих статей згодом увійшли до наукових посібників та монографій ученого. До низки аналітично-публіцистичних статей останнього періоду, періоду незалежної України, належать його публікації «Проблеми викладання української мови як фахової дисципліни у вищій школі» (Івано-Франківськ, 2000 рік) та «Українська мова як фахова дисципліна у вищій школі» (Київ, 2005 рік). Це справді новаторські статті. Вперше у науковому доробку українських мовознавців так гостро було підняте питання функціонування української мови у сучасному суспільстві. Вчений наголошував на тому, що словесники покликані не лише давати ґрунтовні знання своїм вихованцям, а й вирішувати важливі соціолінгвістичні завдання.

Посилання

1. Korkonosenko, S. G. (еd.) (2000). Fundamentals of journalist`s creative activity: A textbook for students of universities in the specialty «Journalism». Spt.: Znanie [in Ukraine].
2. Pinchuk, T. D. (2005). «Expensive and unforgettable». Nizhyn: Aspect-polygraph [in Ukraine].
3. Gryshchenko, A. P. (1982). Loud echo of sister languages. Ukrainian language and literature at school. 12, 43–50 [in Ukraine].
4. Stepanenko, M. I. (2006). Academician Arnold Panasovych Gryshchenko. Bibliography to the 70th anniversary. Poltava: ASMI [in Ukraine].
5. Grytsenko, O., Krivosheev, G., Shklyar, V. (2005). Fundamentals of the theory of journalistic activity. K.: Int. Institute of Linguistics and Law [in Ukraine].
6. Gryshchenko, A., Stepanenko, M. (2005). Great architect in the field of Ukrainian linguistics. Ukrainian language and literature in secondary schools, gymnasiums, lyceums and colleges. 7–8 (40–41), 156 –163 [in Ukraine].

Переглядів анотації: 67
Опубліковано
2021-01-20
Як цитувати
Zabarniy, O. V. Публіцистична спадщина Арнольда Грищенка. Література та культура Полісся, Vol 101, no 16f, Jan. 2021, pp 125-32, doi:10.31654/2520-6966-2021-16f-101-125-132.