Прагматика односкладних безособових речень із прислівниковими предикатами стану в малій прозі Євгена Гуцала

  • N. M. Pasik кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: односкладне безособове речення, прислівниковий предикат стану, синтаксичне моделювання

Анотація

Статтю присвячено аналізові експресивного й текстотвірного потенціалу односкладних безособових речень із прислівниковими предикатами
стану в малій прозі Євгена Гуцала. Увагу зосереджено на осмисленні глибинних взаємозв’язків між ужитими структурно-семантичними моделями
та авторською прагматикою. З’ясовано, що актуалізація односкладних конструкцій, які виражають фізичні, фізіологічні й емоційні стани, психічні
переживання осіб, а також стани навколишнього середовища, зумовлена мовними можливостями, потребою емоційно-оцінного увиразнення висловлення, утілення домінантних філософсько-естетичних засад митця, передусім ліризму, психологізму, авторського аналітичного начала, за
якого мовна особистість зосереджена на власному внутрішньому світі, своїх відчуттях, переживаннях, на аксіологічній фіксації картин довкілля,
вражень від його візуального, акустичного чи тактильного сприйняття.

Посилання

1. Vykhovanets I. R. (1993) Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys [Grammar of the Ukrainian language. Syntax]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)
2. Hodz O. V. (2009) Znachennievi riznovydy odnoskladnykh pryslivnykovykh rechen v suchasnii ukrainskii movi [Semantic varieties of one-syllable adverbial sentences in the modern Ukrainian language]. Scientific journal of the National Pedagogical Drahomanov University, vol. 5, pp. 197–200.
3. Hutsalo Yevhen (1996). Tvory v piaty tomakh. T. 1: Opovidannia, novely [Works: in 5 v. V. 1: The short-stories and tales]. Kyiv: Dnipro. (in Ukrainian)
4. Dudyk P. S., Prokopchuk L. V. (2010) Syntaksys ukrainskoi movy [The syntax of the Ukrainian language]. Kyiv: Academy. (in Ukrainian)
5. Kavera N. V. (2008) Cemantychna typolohiia predykativ stanu [Semantic typology of state predicates] (PhD Thesis). Kyiv.
6. Navrotska N. (2000) Zhanrovi osoblyvosti maloi prozy Yevhena Hutsala [Genre features of short prose by Yevhen Gutsal]. A modern look at literature, vol. 3, pp. 136–143.
7. Podlisetcka O. (2013) Impresionistychni tendentsii u neorealistychnykh novelakh Ye. Hutsala ta A. Kolisnychenka [The impressionistic trends in the neorealistic short stories by Y. Hutsalo and A. Kolisnychenko]. Language and Culture, vol. 3, no. 16, pp. 411–416.
8. Slynko I. I., Huivaniuk N. V., Kobylianska M. F. (1994) Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: problemni pytannia [Syntax of the modern Ukrainian language: problematic issues]. Kyiv: High school. (in Ukrainian)
9. Moisiienkо A. K (ed.) (2013) Suchasna ukrainska mova. Syntaksys [The modern ukrainian language. Syntax]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)
10. Shulzhuk K. F. (2004) Syntaksys ukrainskoi movy [Syntax of the Ukrainian language]. Kyiv: Academy. (in Ukrainian)

Переглядів анотації: 65
Опубліковано
2021-01-20
Як цитувати
Pasik, N. M. Прагматика односкладних безособових речень із прислівниковими предикатами стану в малій прозі Євгена Гуцала. Література та культура Полісся, Vol 101, no 16f, Jan. 2021, pp 133-42, doi:10.31654/2520-6966-2021-16f-101-133-142.