Категорія жіночності в ідіостилі Олександра Довженка

  • S. V. Tsin’ko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: фемінітиви, ідіостиль Олександра Довженка, категорія жіночності

Анотація

У статті виокремлено лексико-семантичну групу слів на позначення осіб жіночої статі в ідіостилі Олександра Довженка, проаналізовано підгрупи
фемінітивів за семантикою, розглянуто словотвірні тенденції фемінітивів, оскільки питання відображення категорії жіночності, зокрема в
художньому стилі української мови, не отримало ще належного розкриття, відтак проблеми утворення, унормування та вживання фемінітивів є
на сьогодні достатньо актуальними. Матеріалом для аналізу лексем на позначення назв жінок слугували кіноповісті: «Зачарована Десна», «Україна в огні», «Поема про море»; оповідання: «Стій, смерть, зупинись!», «Незабутнє», «Ніч перед боєм», «Перемога», «Мати», «Воля до життя»; «Щоденник».
Найменування жінок в ідіостилі Олександра Довженка становлять обширну лексико-семантичну групу номінацій. У межах цієї групи встановлюється десять підгруп фемінітивів за семантикою. Майже кожна із підгруп у свою чергу членується на окремі мікрогрупи слів. Лексеми категорії жіночності у мові творів Олександра Довженка є природними, невимушено вплетеними у загальну канву оповіді, відображають життєві реалії певної історичної епохи й суспільно-побутові явища. Аналіз зазначених вище лексем дав можливість твердити про широке вживання в ідіостилі О. Довженка власне українських або питомих фемінітивів як найбільш продуктивних і частотних, що стали відображенням найдавніших жіночих образів (мати, дочка, дівчина, дружина), використання спільнослов’янських фемінітивів та деяких запозичень, а також фемінітивних назв на позначення тогочасних реалій життя: комсомолка, комуністка, колгоспниця, ударниця тощо.

Посилання

1. Brus, M. P. (2015). Vidobrazhennia katehoriyi zhinochnosti v poetychniy movi Tarasa Shevchenka [Reflection of the femininity category in the poetic language of Taras Shevchenko]. Kyivski polonistychni studiyi [naukovyi redaktor ta uporiadnyk R. Radyshevskyi]. T. ХХVI. Kyiv: TOV «DIA». 102–107 [in Ukrainian].
2. Brus, M. P. (2011). Vidobrazhennia katehoriyi zhinochosti v khudozhniy movi Vasylia Stefanyka [Reflection of the femininity category in the expressive language of Vasyl’ Stefanyk]. Prykarpatskyi visnyk NTSh : Naukovyi zhurnal [red. dokt. filol. nauk. S. I. Khorob]. Ivano-Frankivsk. 2 (14). 51–59 [in Ukrainian].
3. Brus, M. P. (2004). Istoriya vyvchennia slovotvoru feminityviv u slov’ianskomu movoznavstvi [History of the studying of the word-formation of feminitives in Slavic linguistics]. Halychyna: Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys. Ivano-Frankivsk: Plai, 2004. 10. 206–213 [in Ukrainian].
4. Brus, M. P. (2011). Slovotvirna terminolohichna baza feminityvnoyi pidsystemy ukrayinskoyi movy [Word-formation terminology base of the feminitive subsystem of the Ukrainian language]. Linhvistychni studii: Zbirnyk naukovykh prats’ [nauk. red. A. P. Zahnitko]. Donetsk: Donetskyi natsionalnyi universytet, 2011. Vyp. 23. 17–21 [in Ukrainian].
5. Brus, M. P. (2008). Feminityvy v khudozhnii movi Oleksandra Olesia [Feminitives in the expressive language of Oleksandr Oles']. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Filolohiia»: Naukovyi zhurnal. Sumy: Vyd-vo Sumskoho derzhavnoho universytetu. 2. 18–24 [in Ukrainian].
6. Brus, M. P. (2012). Feminityvnyi svit khudozhnoi movy Lesia Martovycha [Feminitive world in the expressive language of Les’ Martovych]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Filolohiia. Ivano-Frankivsk: Vyd-vo Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka. Vyp. 34–35. 126–130 [in Ukrainian].
7. Vakulenko, M. O. (2018). Dekilka zauvah shchodo feminityviv v ukrainskii movi [Some remarks on feminitives in the Ukrainian language]. Visnyk NAN Ukrainy. № 1. 86–89 [in Ukrainian].
8. Dovzhenko, O. (1971). Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].
9. Dovzhenko, O. (1995). Zacharovana Desna. Ukraina v ohni. Shchodennyk [The Enchanted Desna. Ukraine in the flame. Daybook]. Kyiv: Veselka. 574 s.
10. Semeniuk, S. P. (2009). Zapozycheni formanty v imennykakh z modyfikatsiinym znachenniam zhinochoi stati (kinets XVIII – pochatok XXI st.) [Borrowed formants in nouns with a modification value of a woman’s gender (the end of the XVIII – the beginning of the XXI century)]. Ukrainska mova. 2. 14–20 [in Ukrainian].
11. Semeniuk, S. P. (1998). Tvorennia imennykiv z modyfikatsiinym znachenniam zhinochoi stati v noviy ukrainskiy movi (sufiks -ykh-a) [The nouns creation with a modification value of a woman’s gender in the new Ukrainian language (suffix -ykh-a)]. Onomastyka i apeliatyvy: Zb. nauk. prats’. Dnipropetrovsk: DDU. Vyp. 3, 139–145 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 80
Опубліковано
2021-01-20
Як цитувати
Tsin’ko, S. V. Категорія жіночності в ідіостилі Олександра Довженка. Література та культура Полісся, Vol 101, no 16f, Jan. 2021, pp 149-61, doi:10.31654/2520-6966-2021-16f-101-149161.