Способи відтворення художнього тексту в україномовному перекладі В. Сосюри (на прикладі поеми А. Блока «Дванадцять»)

  • Ye. Azbukina магістр ННІ філології, перекладу та журналістики, кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного університету імені миколи Гоголя
Ключові слова: адекватне відтворення художнього тексту, вимоги до перекладу, технічні засоби перекладу

Анотація

У статті розглянуто дотримання вимог перекладу (точність, лаконічність, ясність, літературність) на прикладах україномовного тексту поеми А. Блока
«Дванадцять». Установлено, що вимогу ясності викладу тексту оригіналу до перекладу дотримано частково, сприйняття поетичного тексту ускладнено, іноді допускається подвійне тлумачення. Вибір мовних засобів для відтворення вихідного тексту (змісту та форми) часто не відповідає оригіналу, В. Сосюра додатково вводить негативно марковані слова, використовує антонімічний переклад. Проаналізовано технічні способи відтворення художнього тексту, використані В. Сосюрою, заміна та опущення. Розкрито роль адаптивної стратегії перекладу поетичного тексту. Адаптація поеми А. Блока до української культури та іншомовних умов виконується за допомогою комплексу трансформативних дій, до яких
вдається перекладач. Параметри адекватності перекладу визначаються довільно, вектор адаптації встановлюється перекладачем суб’єктивно через сприйняття і глибоке розуміння вихідного тексту, що веде до використання в перекладі відповідних трансформацій. Вивчено можливості внесених перекладачем змін для збереження оповідності та ліричності поеми в українськомовному перекладі: лексичні зміни (зміщення, добір еквівалента) покликані зберегти зміст поетичного тексту й відтворити риму. Заміна слова мови перекладу часто відбувається через смисловий розвиток, коли значення слова перекладач виводить із вихідного значення логічним шляхом; стилістичні зміни пов’язані з вибором доцільного способу перекладу
мовної одиниці, пошуком еквівалента, добором фразеологізму; синтаксичні зміни передбачають перестановки або опущення членів речення та заміну типу речення, зміну емоційного забарвлення синтаксичної одиниці, що призводить до переходу окличного речення в розповідне (синтаксична транспозиція – окличне речення побудоване як розповідне).

Посилання

1. Blok A. Stihotvoreniya i poemy [The lyric poetry and poems]. URL: https://pitzmann.ru/blok-twelve.htm (Access date: 11.12.21). [in Russian].
2. Pakhareva T. A. Blok Oleksandr Oleksandrovych. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Blok Alexander. Encyclopedia of Modern Ukraine]: elektronna versiia [veb-sait]; hol. redkol.: I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak ta in.; NAN Ukrainy, NTSh. Kyiv: In-t entsykloped. doslidzhen NAN Ukrainy, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35533 (Access date: 11.12.21).[in Ukrainian].
3. Siryk L. Rosiiski poety-symvolisty v otsintsi ta perekladakh ukrainskykh neoklasykiv [Russian symbolist poets in the assessment and translation of Ukrainian neoclassicists]. Naukovyi zhurnal, 2016. Vyp. 4. S. 146–153. [in Ukrainian].
4. Sosyura V. Vybrani poezii [The selected poetry]. Kharkiv: Derzhlitvydav, 1936. 160 с. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 77
Опубліковано
2022-01-10
Як цитувати
Azbukina, Y. «Способи відтворення художнього тексту в україномовному перекладі В. Сосюри (на прикладі поеми А. Блока ‘Дванадцять’»). Література та культура Полісся, Vol 104, no 19f, Jan. 2022, pp 76-84, doi:10.31654/2520-6966-2021-19f-104-76-84.
Розділ
Літературознавство