Формат вивантаження даних

  

Збірник друкується за рішенням Вченої ради
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 5 від 02.12.2021 р.
Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН України
від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і включений до
переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата філологічних наук

Література та культура Полісся. Вип. 104. Серія «Філологічні
науки». № 19 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ
ім. М. Гоголя, 2021. 188 с.

Опубліковано: 2022-01-10

Літературознавство

Мовознавство