Перекладацькі традиції факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

  • S. V. Tezikova кандидат педагогічних наук, професор кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • N. Y. Shuhalii кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. P. Slyvka викладач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: українська перекладацька школа, перекладацькі традиції, авторська манера

Анотація

У статті аналізуються та узагальнюються основні чинники формування перекладацьких традицій на факультеті іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, які визначено в результаті проведеного дослідження з використанням комплексу наукових методів, а
саме: вивчення та узагальнення позитивного досвіду, дискурсивного аналізу, порівняльно-історичного методу. У статті описано організацйно-
педагогічні умови становлення і розвитку перекладацької школи та особистісний внесок окремих представників факультету щодо формування
традицій в їх історичній послідовності. Результати дослідження надають змогу зрозуміти становлення унікальної школи з високими досягненнями в галузі перекладацької діяльності в Україні та поза її межами. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на шляху реформування системи вищої освіти аналіз попереднього досвіду дозволяє усвідомлювати й обирати найбільш об’єктивні вектори ефективного втілення змін на сучасному етапі розвитку, не втрачаючи при цьому унікальності та особливостей як окремих освітніх явищ, так і освітньої традиції в цілому.

Посилання

1. Zhomnir, O. V. (1968). Shevchenko «Kobzar» i yoho angliіskyi pereklad. [Shevchenko's "Kobzar" and its English translation]. Vsesvit–Universe. 1968. 3. [іn Ukraіne].
2. Zhomnir, O. V. (1967). Povnyi angliyskyi «Kobzar». [Full English «Kobzar»]. Vitchyzna–Homeland. 3. [іn Ukraіne].
3. Zhomnir, O. V. (1968). Angliyski pereklady «Zapovitu» [English translations of the Testament] Vitchyzna–Homeland. 3. [іn Ukraіne].
4. Zhomnir, O. V. (1969) Realii v perekladakh «Kobzaria» angliіskoiu movoiu. [Realii v perekladakh «Kobzaria» angliіskoiu movoiu.]. Movoznavstvo–Linguistics. 5. [іn Ukraіne].
5. (1983). «Rozkuto, nap oven holos» [Pro antologiiu nehrytianskykh poetiv SSHA] "Unleashed, in full voice" [On the anthology of Negro poets in the United States]. Vsesvit–Universe. 8. [іn Ukraіne].
6. Shevchenkivskyi slovnyk u dvokh tomakh [Shevchenko's dictionary in two volumes]. Vol. 1. Kyiv – 1976; Vol. 2: Kyiv – 1978; perevydannia: Kyiv. 1978.
7. Maugham, V. S. (1989). «Misiats i midiaky». «Na zhali brytvy» («The Moon and the Sixpence». «The Razor’s Edge» ["The Moon and Coppers", "On the Razor's Edge"]. (O. V. Zhomnir, Trans.) Kyiv: «Dnipro». [іn Ukraіne].
8. William Shakespeare. (1986) Tvory v 6 tomakh. [Works in six volumes] Vols.1–6. Vol. 6. Kyiv. Vydavnytstvo khudozhnoi literatury «Dnipro» [іn Ukraіne].
9. John Milton (2020). Vtrachenyi rai [Paradise Lost]. (Paradise Lost).; (O. Zhomnir, Trans.) peredmova; G. Dore, iliustratsii; S. Daratynska, khudozhnie oformlennia, Vydavnytstvo Zhupanskoho [іn Ukraіne].
10. John Milton (1864). Vtrachenyi rai Paradise Lost (in twelve books). London: Bell and Daldy, 186, Fleet Street. [sn English].
11. (2012) Perekladatski peredzvony: zbirka vybranykh khudozhnikh perekladiv vykladachiv, studentiv, vypusknykiv fakultetu inozemnykh mov Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Gogolia [Translation bells:
a collection of selected literary translations of teachers, students, graduates of the Faculty of Foreign Languages of Nizhyn State University named after Nikolai Gogol] / uklad. I. K. Kharytonov, Zhomnir O. V., S. V. Tezikova, studenty. Nizhyn: NDU im. M. Gogolia. [іn Ukraіne].
12. Novi perekladatski peredzvony: zbirka vybranykh khudozhnikh perekladiv vykladachiv, studentiv, vypusknykiv fakultetu inozemnykh mov mov Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Gogolia / uklad. I. K. Kharytonov, Zhomnir O. V., S. V. Tezikova, studenty. – Nizhyn: NDU im. M. Gogolia, 017. 229 s.
13. (2019) Novi Nizhynski perekladatski peredzvony: zbirka vybranykh khudozhnikh perekladiv studentiv, vypusknykiv ta vykladachiv fakultetu inozemnykh mov mov Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Gogolia [New Nizhyn Translation Bells: a collection of selected literary translations of students, graduates and teachers of the Faculty of Foreign Languages of Nizhyn State University named after Nikolai Gogol] / uklad. I. K. Kharytonov, Zhomnir O. V., S. V. Tezikova, studenty. Nizhyn: NDU im. M. Gogolia [іn Ukraіne].
14. Ivan Kharytonov (2009). Porivnialno-paralelni pereklady poezii: Mizhfakultetskyi navchalnyi posibnyk do kursiv perekladu ta stylistyky [Comparative-parallel translations of poetry: interfaculty textbook for courses in stylistics and translation.]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Gogolia [іn Ukraіne].
15. Ivan Kharytonov (2012). Pereklady poezii yevropeiskyh ta amerykanskyh avtoriv [Translations of poems by European and American authors]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Gogolia [іn Ukraіne].
16. Ivan Kharytonov (2012). Zistavni pereklady poezii: Navchalnyi posibnyk do kursiv stylistyky ta perekladu [Comparative translations of poetry: a textbook for courses in stylistics and translation]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, [іn Ukraіne].
17. Ivan Kharytonov (2018). Pereklady i perespivy poezii. Mazepa (pereklad poemy J. G. Byron) [Translations and chants of poetry. Mazepa (translation of a poem by J. G. Byron)] Nizhyn: NDU im. M. Gogolia [іn Ukraіne].
18. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/ 2019/kcharytonov_mazepa.pdf
19. URL: https://new.antho.net/wp/tag-lipesi/
20. URL: http://www.promegalit.ru/kanada/ personals/504_lipes_ilya.html

Переглядів анотації: 52
Опубліковано
2022-01-10
Як цитувати
Tezikova, S. V., N. Y. Shuhalii, і V. P. Slyvka. Перекладацькі традиції факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Література та культура Полісся, Vol 104, no 19f, Jan. 2022, pp 85-95, doi:10.31654/2520-6966-2021-19f-104-85-95.
Розділ
Літературознавство