Асоціативно-образна природа українських фразеологізмів із компонентами cніг і дощ

  • N. M. Pasik кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: фразеологізм, сніг, дощ

Анотація

Статтю присвячено аналізові українських фразеологізмів із компонентами сніг і дощ у семантичному, ономасіологічному та лінгвокультурному
аспектах. З’ясовано, що в семантичному плані ці звороти вживаються для характеристики психоемоційних відчуттів і морально-етичних рис людини, її фізичного вигляду, для образного позначення станів раптовості, часових, кількісних вимірів, найважливіших понять для опису картини світу. В ономасіологічному аспекті концептуальним засобом оцінно-образної репрезентації одних явищ крізь призму інших є асоціативний механізм, ціннісне осмислення цих видів опадів та лінгвокультурні конотації. Багата асоціативно-образна природа компонентів сніг і дощ  можливлює різні механізми фразеотворення: метафоризацію, метонімізацію, порівняння, парадокс. Ці звороти здатні відображати специфіку національного світосприйняття, об’єктивувати зв’язок між мовою, культурою і свідомістю.

Посилання

1. Bahan, M. P. (2010) Spetsyfika frazeolohichnoi realizatsii zaperechennia v ukrainskii movi [Specifics of phraseological realization of negation in the Ukrainian language]. Movoznavstvo, no. 1, pp. 68–75.
2. Zhaivoronok, V. V. (2007) Ukrainska etnolinhvistyka: Narysy [Ukrainian ethnolinguistics: Essays]. Kyiv: Dovira. [in Ukrainian]
3. Zhaivoronok, Vitalii (2006) Znaky ukrainskoi etnokultury: slovnyk-dovidnyk [Signs of Ukrainian ethnoculture: dictionary-reference book]. Kyiv: Dovira [in Ukrainian].
4. Krasnobaieva-Chorna, Zhanna (2019) Kvalifikatsiia tsinnosti u linhvistytsi. [Qualification of value in linguistics]. Przeglad Wschodnioeuropejski [East European Review] (electronic journal), vol. X/1, pp. 453–462. Retrieved from: http://uwm.edu.pl/cbew/2019_10_1/33_KRASNOBAYEVA-CHORNA-Z.pdf (accessed 11 October 2021).
5. Levchenko, O. P. (2005) Frazeolohichna symvolika: linhvokulturolohichnyi aspekt [Phraseological symbolism: linguistic and cultural aspect]. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].
6. Savchenko, L. V. (2013) Fenomen etnokodiv dukhovnoi kultury u frazeolohii ukrainskoi movy: etymolohichnyi ta etnolinhvistychnyi aspekty [The phenomenon of ethnocodes of spiritual culture in the phraseology of the Ukrainian language: etymological and ethnolinguistic aspects]. Simferopol: Dolia. [in Ukrainian].
7. Bilodid, I. K. (ed.) (1970–1980) Slovnyk ukrainskoi movy: u 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian]
8. Uzhchenko, V. D., Uzhchenko D. V. (2007) Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy [Phraseology of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].
9. Rusanivskyi, V. M. (ed.) (2000) Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: encyclopedia]. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana. [in Ukrainian].
10. Bilonozhenko, V. M. (ed.) (1999) Frazeolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Phraseological dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 46
Опубліковано
2022-01-10
Як цитувати
Pasik, N. M. Асоціативно-образна природа українських фразеологізмів із компонентами Cніг і дощ. Література та культура Полісся, Vol 104, no 19f, Jan. 2022, pp 107-16, doi:10.31654/2520-6966-2021-19f-104-107-116.