Об’єктивація концептосфери «духовні цінності» в романі В. Винниченка «Заповіт батьків»

  • T. V. Boiko аспірантка кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: духовні цінності, концептосфера, об’єктивація, мораль

Анотація

Статтю присвячено аналізові якісних і кількісних характеристик об’єктиваторів концептосфери духовні цінності, засобів вербалізації низки
субконцептів та їх контекстуальних особливостей у романі Володимира Винниченка. Увагу зосереджено на осмисленні системи модифікацій семантичних планів лексичних одиниць та їх сполучуваності у художньому тексті. У пропонованій публікації обґрунтовано специфічні випадки оцінювання моральних якостей персонажів, розкрито авторські інтенції щодо аксіологічно-емотивних вимірів лексем «дружба», «щастя», «любов»,
«надія», «радість», «допомога», «пошана», «воля» тощо. Доведено, що в романі письменника лексичні одиниці із узуально позитивнооцінними
семантичними планами нейтралізують свою позитивну семантику, а негативнооцінні контекстуально зумовлені семантичні виміри зазвичай
удвічі перевищують позитивні.

Посилання

1. Baidalova, E. V. (2018) Sovremennyj vzglyad na lichnost i tvorchestvo V. K. Vynnychenko v ukrainskom literaturovedenii [The modern view of the personality and work of V. K. Vynnychenko in Ukrainian literary criticism] Slavic Almanac. Vol. 1–2. Moscow: ISl RAN, pp. 327–337 (in Russian).
2. Boiko, N. I., Kotkova, L. I. (2017) Ekspresyvnyi potentsial idiolektu Volodymyra Vynnychenka: leksychni ta frazeolohichni skladnyky: monohrafiia [Expressive potential of Volodymyr Vynnychenko’s idiolect: lexical and phraseological components: a monograph] Nizhyn. 283 [in Ukrainian].
3. Braiko, O. (2011) Pro deiaki naratyvni osoblyvosti rannikh romaniv concepts of "good" and "evil" in the idiolect of [On narration in Volodymyr Vynnychenko’s early novels] Word and Time, № 6. pp. 33–47 [in Ukrainian].
4. Vynnychenko, V. (1926) Zapovit batkiv. Tvory [A parental testament. Works] V. ХХІІ Kyiv: Rukh. 200 [in Ukrainian].
5. Vynnychenko, V. (1980) Shchodennyk [Diary] Vol. 1 (1911–1920) Edmonton; New York. [in Ukrainian].
6. Kotkova, L. I. (2009) Kontsepty «dobro» i «zlo» v idiolekti Volodymyra Vynnychenka [Concepts of "good" and "evil" in the idiolect of Volodymyr Vynnychenko] Volyn-Zhytomyr Region: Historical and Philological Collection on Regional Problems. Zhytomyr. № 19. pp 208 –218 [in Ukrainian].
7. Nicshe, F. (1990) Sochynenyia v 2 tomakh. [Works in 2 volumes.:] Vol. 1. Moscow: Thought. [in Russian)].
8. Pohorilyi, S. S. (1981) Neopublikovani romany Volodymyra Vynnychenka [Unpublished novels by Volodymyr Vynnychenko] New York, [in Ukrainian].
9. Pravoslavnaya Bogoslovskaya ehnciklopediya ili Bogoslovskij ehnciklopedicheskij slovar [Orthodox Theological Encyclopedia or Theological Encyclopedic Dictionary] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravo-slavnaja- bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-bogoslovskij-entsiklo pedicheskij- slovar-tom- shestoj-iavan-ioann-maronit/72

Переглядів анотації: 68
Опубліковано
2022-01-10
Як цитувати
.