Специфіка запозичень-англізмів у сучасній українській мові (на прикладі використання цифрових технологій у фінансово-економічній сфері (за матеріалами інтернет-ЗМІ))

  • V. V. Krasavina кандидат філолологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури НУЧК імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: запозичення, англізм, адаптація лексичних запозичень

Анотація

У статті проаналізовано структурно-семантичні та функційні особливості новітніх запозичень-англізмів на прикладі використання цифрових
технологій у фінансово-економічній сфері та 141 їх засвоєння в мові інтернет-ЗМІ. Зазначено, що завдяки глобалізаційним та інтеграційним
процесам запозичення з англійської мови (її американського варіанта) стали основним способом виникнення неологізмів, а часто й інтернаціоналізмів у різних мовах, і в українській зокрема, інтенсивне засвоєння яких відбувається в першу чергу завдяки інтернет-медіа, що характеризуються динамічністю й відкритістю до інновацій. Таким чином, термінианглізми швидко адаптуються, детермінологізуються, вийшовши за межі терміносистеми, і функціонують у загальномовному вжитку. Підкреслено, що на сучасному етапі найпродуктивнішим способом поповнення словникового складу української мови є прямі запозичення, коли відбувається фонематичне копіювання іншомовного слова, фонетично- орфологічний варіант якого відразу проникає до мови-реципієнта, при цьому зберігаючи ознаки мови-продуцента. Відзначено, що в процесі семантичного засвоєння іншомовного слова може відбуватися ускладнення його семантичної структури (деякі лексичні одиниці розширюють змістовий обсяг поняття) або, навпаки, спрощення (інші – звужують значення слова порівняно з мовою-продуцентом). З-поміж новітніх запозичень зафіксовано однослівні одиниці, композити та абревіатури. Деякі із неолексем утворили потужні словотвірні гнізда на українському ґрунті. Частиномовно серед запозичень переважають іменники, оскільки вони входять до мови-реципієнта разом із реалією або поняттям, що називають, і відразу ж засвоюються. Лексико-семантичний аналіз запозичень-англізмів, зокрема тематичної групи назв цифрових грошей, продемонстрував тенденцію до універсалізації та інтернаціоналізації словникового складу української мови.

Посилання

1. Yermolenko, S.Ya. (2001). Suchasni problemy doslidzhennia literaturnoi movy [Modern problems of literary language studies]. Aktualni problemy ukrainskoi linhvistyky: teoriia i praktyka [Topical problems of Ukrainian linguistics: theory and practice]. Issue ІV, 3–12. Kyiv: Publishing Centre «Kyivskyi universytet» [In Ukrainian].
2. Horodenska, K. (2009). Novi zapozychennia i novotvory na tli fonetychnoi ta slovotvirnoi pidsystem ukrainskoi literaturnoi movy [New borrowings and neologisms against the background of phonetic and word building subsystems of Ukrainian literary language]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova–Scientific periodical of the National Pedagogical Dragomanov University. 10(5), 3–7 [In Ukrainian].
3. Ukrainska mova: entsyklopedia [Ukrainian language: encyclopedia] (2 nd ed.). (2004). In О.О. Taranenko, V.M. Rusanivskyi, M.P. Ziabliuk, et. al. (Eds.) Kyiv: Ukr. entsykl. im. M.P. Bazhana [In Ukrainian].
4. Selivanova, O. (2011). Linhvistychna entsyklopedia [Encyclopedia of linguistics]. Poltava: Dovkillia-K [In Ukrainian].
5. Krysin, L.P. Etapy osvoyeniya inoyazychnogo slova [Stages in the adoption of a foreign word]. (1991). Russkiy yazyk v shkole–Russian language at school. 2, 75–78 [In Russian].
6. Oxford English Dictionary. (2005). Oxford: Oxford University Press. 7. Wikipedia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ (Accessed 04.10.2021) [In Ukrainian].
8. Ethereum. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethereum (Accessed 05.10.2021) [In Ukrainian].
9. Ethereum, ETH. Retrieved from https://mind.ua/tags/770-eterium-ethereum-eth (Accessed 05.10.2021) [In Ukrainian].
10. Tesliuk, N.P., Zhulin, O.V., Nazarenko Ya., Ya., & Kuimova A.V. (2021). Analiz rozvytku kryptovaliut na virtualnomu rynku finansovykh posluh [The analysis of cryptocurrency development at virtual financial services market]. Efektyvna ekonomika [Effective economy]. Retrieved from http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=9052 (Accessed 04.10.2021) [In Ukrainian].
11. Wikipedia. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Accessed 05.10.2021) [In Ukrainian].
12. Chto takoye roboedvayzery na fondovom rynke [What roboadvisers do at the stock exchange]. Retrieved from https://smfanton.ru/interesno/ roboedvajzery.html (Accessed 04.10.2021) [In Ukrainian].
13. Poskrobok, Yu. (2021). Daly prybutok 14 000%: 5 naivyhidnishykh kryptovaliut 2021 roku [They provided a 14 000% income: 5 most profitable cryptocurrencies of 2021]. 24 Channel. Retrieved from https://financy.24tv. ua/dali-pributok-14-000-5-nayvigidnishih-kriptovalyut-2021-roku_n1693219 (Accessed 04.10.2021) [in Ukrainian].
14. Chemerkin, S. Chy potribni nam latynski litery? [Do we need Latin letters?]. Kultura slova [Word culture]. 74, 121–124. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].
15. Shcho take kryptovaliuta bitcoin i navishcho vona potribna [What bitcoin is and why we need it]. Retrieved from https://guland.com.ua/kryptovalyuta/ bitcoin/shcho-take-bitkoin.htm (Accessed 04.10.2021) [in Ukrainian].
16. Slovopedia. Retrieved from http://slovopedia.org.ua/36/53412/250060. html (Accessed 05.10.2021) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 79
Опубліковано
2022-01-10
Як цитувати
.