Етимологічні спостереження професора російської історії Михайла Бережкова Цю статтю підготовлено за сприяння фонду увічнення імені Василя Кравченка (Канада).

  • O. P. Kryvobok кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • N. I. Klypa кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Михайло Бережков, етимологія, сторико-філологічна освіта

Анотація

Публікацію присвячено філологічним нотаткам та спостереженням Михайла Миколайовича Бережкова (1850–1932). З 1882 по 1904 роки М. М. Бережков займав посаду професора російської історії Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині. Щоденникові записи Михайло
Миколайович почав вести у період проживання у Санкт-Петербурзі (з 1875 р.) і продовжував їх майже до кінця життя. Записи на тему філології
з’являються у щоденнику з 1891 року і потім продовжуються більше 20 років. Професор-історик виявляє широку обізнаність з сучасним йому станом філологічної науки, цікавиться науковими розвідками на цю тему, словниками тощо. Головними чинниками, які, з одного боку, робили можливими філологічні дослідження професора, а з іншого боку, стимулювали його науковий інтерес у цій галузі, можна назвати навчання його на історико-філологічному факультеті університету у Санкт-Петербурзі, а також тісне спілкування з викладачами філологічних дисциплін Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині.  У поданій статті проаналізовано зміст філологічних спостережень М. М. Бережкова, записаних ним упродовж 1891–1898 років. Зазначені нотатки демонструють широку сферу зацікавлень Михайла Миколайовича в галузі філологічних наук, але переважно стосуються етимології. Найбільша частина спостережень присвячена встановленню міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків між історією та філологією. В інших записах професор аналізує проблеми перекладу та вживання іншомовних слів. Наявні у щоденнику фольклорно-етнографічні спостереження відбилися у записах також зацікавлення М. М. Бережкова богослужбовими та біблійними текстами православної церкви.  Оприлюднені у статті щоденникові записи професора-історика дають рідкісну змогу вивчити захоплення та інтереси спеціалістів-гуманітаріїв (які професійно філологією не займалися) у галузях філологічних знань. До наукового обігу вони вводяться вперше. Перспективою продовження досліджень у цьому напрямі є аналіз і публікація філологічних спостережень професора Михайла Бережкова, наявних у його щоденнику за 1900–1910-ті роки.

Посилання

1. Kovalenko A. B. (1990) M. N. Berezhkov – istorik-kraeved. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissia, 1. 104-105 [in Russian].
2. Kovalenko O. B., Tkachenko V. V. (1991) Berezhkov Myhailo Mykolaiovych, rosiiskyi istoryk, aktyvnyi uchasnyk kraieznavchogo ruhu pochatku XX st. na Ukraini. Represovane kraieznavstvo (20-30-i roky) [Repressed local lore (20-30 years)]. K. 334. [in Ukrainian].
3. Zozulia S. (1999) Deiaki aspecty moskovs’ko-kryms’kyh vzaiemyn u pratsiah Myhaila Berezhkova. Siverians’kyi litopys, 4.124-127 [in Ukrainian].
4. Samoilenko, O. H. (2005) Osvitn’o-vyhovni funktsii ta metodyka vykladannia istorii za shchodennykamy M. M. Berezhkova. Naukovi zapysky. Psyhologo-pedagogichni nauky – Proceedings. Psychological and pedagogical sciences, 1.171-173 [in Ukrainian].
5. Kolyastruk O. (2006) Religiinyi aspect u naukovii diial’nosti I pryvatnomu zhytti profesora istorii M. M. Berezhkova. Siverians’kyi litopys, 5. 91-96 [in Ukrainian].
6. Shypko L. V. (2007) Naukova ta osvitnia diialnist’ Myhaila Berezhkova. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. k. i. n.: spets. 07.00.06 «Istoriografiia, dzhereloznavstvo ta spetsial’ni istorychni dystsypliny». K. 16 s. [in Ukrainian].
7. Ostrianko A. M. (2009) M. M. Berezhkov: shtryhy do biografii. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissia, 48. 196-201 [in Ukrainian].
8. Shypko L. V. (2009) Stanovlennia M. M. Berezhkova iak osobystosti i naukovtsia. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy - Manuscript and book heritage of Ukraine, 13. 315-331 [in Ukrainian].
9. Kryvobok O. P. (Eds). (2019) Shchodennyk profesora Myhaila Berezhkova. Instytuts’kyi period (1882-1904). Nizhyn [in Ukrainian].
10. Instytut Rukopysu Natsional’noi biblioteky Ukrainy imeni V. Vernads’kogo (IR NBUV) – Manuscript Institute of the National Library of Ukraine named after VI Vernadski. F. 23. Od. zb. 16.
11. Budde E. F. (1892) Izsledovanie osobennostei riazanskogo govora. Russkii filologicheskii vestnik – Russian philological bulletin, 3. 22-113 [in Russian].
12. IR NBUV. F.23. Od. zb. 14.
13. IR NBUV. F.23. Od. zb. 18.
14. IR NBUV. F.23. Od. zb. 15.
15. IR NBUV. F.23. Od. zb. 20.
16. IR NBUV. F.23. Od. zb. 17.

Переглядів анотації: 59
Опубліковано
2022-01-10
Як цитувати
Kryvobok, O. P., і N. I. Klypa. «Етимологічні спостереження професора російської історії Михайла Бережкова Цю статтю підготовлено за сприяння фонду увічнення імені Василя Кравченка (Канада)». Література та культура Полісся, Vol 104, no 19f, Jan. 2022, pp 165-79, doi:10.31654/2520-6966-2021-19f-104-165-179.