Андрій Розумовський і Батурин

  • Y. M. Luniak Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of History of Ukraine Nizhyn Gogol State University
Ключові слова: Андрій Кирилович Розумовський, дипломатія, Гетьманщина, Російська імперія

Анотація

У статті розглянуто життєвий шлях Андрія Кириловича Розумовського,
сина останнього гетьмана України, видатного дипломата Російської
імперії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., багаторічного російського посла у
Відні. Особливу увагу приділено зв’язкам Андрія Розумовського з Батури-
ном, колишньою гетьманською столицею, де був розташований маєток
його батька, Кирила Григоровича Розумовського. Здійснено аналіз його
господарської діяльності. Використано матеріали біографічних дослі-
джень про Андрія Розумовського (насамперед, п’ятитомну працю Олек-
сандра Олексійовича Васильчикова «Семейство Разумовских»), його опуб-
ліковане листування, зображувальні джерела, топографічні дослідження.
Зроблено висновок про вагомий внесок цього діяча в історію Батурина.

Посилання

Vassil’chikov A.A. (1880). Semeystvo Razumovskikh [The Razumovsky Family]. Т. 1. Sankt-Peterburg [in Russian].

Vassil’chikov A.A. (1882). Semeystvo Razumovskikh [The Razumovsky Family]. Т. 3. Part. 1. Sankt-Peterburg [in Russian].

Vassil’chikov A.A. (1887). Semeystvo Razumovskikh [The Razumovsky Family]. Т. 4. Part. 2. Sankt-Peterburg [in Russian].

Holovina I. (2021). Betkhoven I ukrayins’ka muzyka [Beethoven and Ukrainian music] http://salat.com.ua/bethoven-i-ukrayinska-muzika/ 04.06.2021.

Luniak Y.M. (2017). Baturyns’ki lysty Andriya Rozumovs’koho druzhyni (1799–1800) [Letters of Baturin from Andrey Razumovsky to his wife]. Baturyns’ka starovyna – Baturin Past. №6 (10). 114–126 [In Ukrainian].

Luniak Y.M. (2020). Hlukhiv i Baturyn u 1811 rotsi za svidchenniamy frantsuz’koho mandrivnyka Charles de La Garde-Chambonas [Hlukhiv and Baturin in 1811 according to the testimonies of French traveller Charles de La Garde-Chambonas]. Baturyns’ka starovyna – Baturin Past. №8 (20). 71–78 [In Ukrainian].

Naumova V. (2017). «Palladiyev vkus» grafa K.G.Razumovskogo i yego blizhayshego okruzheniya [«Palladiyev vkus» of count K.G.Razumovsky and his inner circle]. Arkhitekturnoye nasledstvo – Architectural legacy. Sankt-Peterburg. № 66. 103–115 [In Russian].

Sayenko N.A. (2021). Istorychna topohrafiya Baturyna XVII–XVIII [Baturin’s historical topography XVII–XVIII]. Thesis. Chernihiv [In Ukrainian].

La Garde-Chambonas A.-L.-Ch., comte de. Voyage de Moscou à Vienne par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermanstadt; ou Lettres adressées à Jules Griffith: par le comte de Lagarde. Paris: Chez Treuttel et Würtz, 1824. VIII+440 p. [In French].


Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2022-01-24
Як цитувати
Luniak, Y. Андрій Розумовський і Батурин. Література та культура Полісся, Vol 105, no 15i, Jan. 2022, pp 5-18, doi:10.31654/2520-6966-2021-15i-105-5-18.