Формат вивантаження даних

  

Збірник друкується за рішенням Вченої ради
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 5 від 02.12.2021 р.

Література та культура Полісся. Вип. 105. Серія «Історичні
науки». № 15 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ
ім. М. Гоголя, 2021. 171 с.

Опубліковано: 2022-01-24

Регіональна історія та культура