Культурна дипломатія як інструмент формування міжнародного іміджу України

  • L. M. Mytsyk Ph.D, Associate Professor of the Department of World History & International Relations, Mykola Gogol State University of Nizhyn
Ключові слова: міжнародна співпраця, культурна дипломатія, культурна політика, культурний обмін

Анотація

Mетою дослідження є виявлення специфіки становлення культурної дипломатії Украї-
ни, а також окреслення основних проблем та перспектив її подальшої реалізації.
На думку авторки, престиж держави та її міжнародний статус великою мірою зале-
жать від того, як працює її культурна дипломатія та як функціонують установи,
що її представляють. Особливо це важливо з огляду на те, що проти України ве-
деться агресивна гібридна війна, вагомою складовою якої є інформаційні й дипло-
матичні чинники. На думку експертів, «актуальна нині проблема інституалізації
культурної дипломатії України полягає не лише у відсутності політики промоції та
системної підтримки культурних ініціатив, відчутному браку ресурсу (адміністра-
тивного, фінансового, кадрового). Ця проблема проявляється як критична неста-
ча фахового бачення цієї політики. Саме на етапі створення візії інституту
культурної дипломатії України доцільним є аналіз досвіду успішних європейських
установ у цій сфері».
Насамперед необхідно подолати різночитання поняття культури в ЄС та в Україні.
Згідно з документами європейських структур, культуру визначено пріоритетом
європейської розбудови, вона виступає репрезентантом європейської ідентичнос-
ті та громадянства, проголошується носієм такої визначальної європейської цін-
ності, як розмаїття. За роки незалежності України політична еліта не розглядала
культуру як пріоритетну галузь державної політики, на якій роками позначалися
недофінансування, корумпованість, непрофесійність. Це, відповідно, і досі пере-
шкоджає забезпеченню її відкритості, виходу українського культурного продукту на
європейський ринок, ускладнює повноцінний розвиток української культурної дипло-
матії. Подолання негативних тенденцій у культурі неодмінно поставить на поря-
док денний питання щодо розширення її можливостей, зокрема, і на рівні зовнішньої
політики. Узагальнений досвід роботи європейських культурних інституцій може
слугувати зразком успішної реалізації культурної дипломатії. Підґрунтям для
створення інституцій є вже напрацьовані зв’язки між приватними учасниками
культурного процесу, діяльність осередків української діаспори, робота культурно-
інформаційних центрів у складі дипломатичних установ за кордоном. На сьогодні є
очевидним, що останні не можуть бути використані як інструмент культурної
дипломатії без ґрунтовного переформатування. Заходи культурної дипломатії
повинні відбуватися за тісної підтримки держави, однак без чиновницького тиску.

Стимулювати розвиток культурної дипломатії неможливо без інновацій у культурі
та без змістовної культурної політики.
Авторка доходить висновку, що культурна дипломатія для України – важливий еле-
мент стратегічної діяльності, "м'яка сила", завдяки якій набагато легше позиціо-
нувати себе у світі та знаходити підтримку на громадському рівні. Це інструмент
для реалізації національних інтересів, але за умови систематичного застосування
та ефективної координації зусиль та формування якісного контенту для
експорту.

Посилання

1. Havrylenko I. (2014). Kontseptsii ta modeli zdiisnennia kulturnoi dyplomatii [Concepts and models of cultural diplomacy]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny. Vyp. 1. S. 5-9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2014_1_3 [in Ukrainian]
2. Ozhevan M. A., Kuchmii O.P. (2004). Kulturna dyplomatiia [Cultural diplomacy]. Ukrainska dyplomatychna ektsyklopediia: U 2-kh t. / Redkol.: L. V. Huberskyi (holova) ta in. K.: Znannia Ukrainy. T. 1. S. 380-381. [in Ukrainian]
3. Podaienko Yu. L.(2014). Yevropeiskyi dosvid realizatsii kulturnoi dyplomatii: spetsyfika ta perspektyvy podalshoho rozvytku [European experience in the implementation of cultural diplomacy: specifics and prospects for further development]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia". Ser. Politolohiia. T. 230, Vyp. 218. S. 48-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_230_218_11 [in Ukrainian]
4. Polityka kulturnoi dyplomatii: stratehichni priorytety dlia Ukrainy (2016). [Cultural diplomacy policy: strategic priorities for Ukraine]: zb. nauk.-ekspert. materialiv / za zah. red. O. P. Rozumnoi, T. V. Chernenko. K.: NISD. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/kult_dyp-cd7f1.pdf [in Ukrainian]
5. Prosuvannia interesiv Ukrainy u sviti cherez kulturnu dyplomatiiu ta informatsiinu polityku u 2017 rotsi [Promotion of Ukraine's interests in the world through cultural diplomacy and information policy in 2017]. Pisliamova do kruhloho stolu. URL: http://komzak.rada.gov.ua/uploads/documents/30245.pdf] [in Ukrainian]
6. Serbina N.F., Kuchmii O.P. (2011). Kulturna dyplomatiia yak instrumentzovnishnoi polityky suchasnoi yevropeiskoi derzhavy [Cultural diplomacy as an instrument of foreign policy of a modern European state]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. Vypusk 100 (Chastyna I). S. 122-131.URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/1667/1578 [in Ukrainian]
7. Stratehiia publichnoi dyplomatii ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy 2021-2025 [Strategy of public diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine 2021-2025]. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97/publi c-diplomacy-strategy.pdf [in Ukrainian]
8. Fylymonov G. (2010). «Miahkaia syla» kulturnoi dyplomatyy SShA [The "soft power" of US cultural diplomacy]. M.: Rossyiskyi unyversytet druzhby narodov. URL: http://www.georgefilimonov.com/Page-2/ [in Russian]
9. Formuvannia pozytyvnoho mizhnarodnoho imidzhu Ukrainskoi derzhavy v informatsiinomu prostori [Formation of a positive international image of the Ukrainian state in the information space]. URL: http://old.niss. gov.ua/Monitor/December2009/02.htm [in Ukrainian]
10. Iaroslav Hrytsak: Poroshenko vtrachaie chas, Yatseniuk tiahne nas vnyz [Poroshenko is wasting time, Yatsenyuk is pulling us down]. URL: https://ukr.media/politics/225671/ [in Ukrainian]
11. Cummings M. Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey. URL: https://www.americansforthearts.org/by-program/reports-anddata/legislation-policy/naappd/cultural-diplomacy-and-the-united-statesgovernment-a-survey [in English]
12. Nye J. (1990). Soft Power. Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary. Autumn. P. 153-171. URL: https://www.jstor.org/stable/1148580?origin=crossref&seq=1 [in English]
13. Nye J. (2004). Soft Power: the means to success in World Politics. N.Y.: Perseus Publishing. 191 p. URL: https://www.academia.edu/28699788/ Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr?auto=download [in English]
14. Sablosky J. A.(2003). Recent Trends in Department of State Support for Cultural Diplomacy: 1993- 2002. URL: https://www.americansforthearts.org/by-program/reports-and-data/legislation-policy/naappd/recent-trends-indepartment-of-state-support-for-cultural-diplomacy-1993-2002 [in English]
15. Schneider C. P. (2004). Culture Communicates: US Diplomacy that Works. Discussion Papers in Diplomacy. No 94. P. 147-168. P. 1-22. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20040300_cli_paper_dip_issue94.pdf. [in English]

Переглядів анотації: 153
Опубліковано
2022-01-24
Як цитувати
Mytsyk, L. Культурна дипломатія як інструмент формування міжнародного іміджу України. Література та культура Полісся, Vol 105, no 15i, Jan. 2022, pp 70-84, doi:10.31654/2520-6966-2021-15i-105-70-84.
Розділ
Всесвітня історія