Мистецький контент Ніжина в музичній регіонології України

  • Olena Kavunnyk PhD of Art Criticism, Associate Professor of Nizhyn Mykola Gogol State University
Ключові слова: музична регіонологія, краєзнавство, Ніжин

Анотація

Стаття присвячена розкриттю мистецького контенту Ніжина в музич-
ній регіонології, об’єктом якої стали мистецькі пам’ятки видатним поста-
тям. Представлено дослідження науковців-філологів, істориків, музикознавців
у контексті системно-цілісного осмислення фактів, подій, традицій та
інновацій митців, їх засадничої ролі у формуванні музичної регіонології як
системи знань про аспекти культуротворення музикантів великих та
малих міст, селищ регіонів України. Наголошено на значущості музичної
регіонології як важливого чинника системного осмислення мистецького
часопростору, форм й атрибутів музичного життя міста. Обґрунтовано
три історико-хронологічні періоди в її розвитку, суміжність науково-сутніс-
них чинників з епістологією, музикознавчою генеалогією. Стверджено
смислову еквівалентність зі спільнокореневими поняттями регіоналістика,
регіоніка як доказ широкого трактування науковцями терміну, прагнення
стабілізувати визначення, формалізувати його науково-практичну
сутність,
Виокремлено соціотворчі чинники допомоги державних виконавчих органів
у фінансуванні мистецьких заходів, активізації діяльності науковців,
архівно-пошуковій праці, проведенні конференцій, підтримці подвижницької
ініціативи городян-краєзнавців громади. Визначено музичне краєзнавство
як джерело наукового пізнання, сферу активної мистецької діяльності
містян для збереження й розвитку музичних традицій міста, прояву
культуротворення в концертно-виконавській діяльності, в інтересі до
культури рідного краю. Сформовано аспекти вивчення музичного життя
провінційного міста: форми музично-виконавського професіоналізму в кон-
тексті музично-естетичних смаків мешканців, концертний репертуар,
творчі портрети різновікової категорії виконавців-солістів, музичних
колективів, їх види творчості, спадщину композиторів-аматорів.

Посилання

1. Kavunnyk O. Muzhychne kraeznavstvo [The musical regional study] Entsyklopediya suchasnoi Ukrainy [The Encyclopedia of modern Ukraine]. Kyiv, 22, 111.
2. Siuta B. Globalizatsiyni protsesy ta muzychna tvorchist na mezhi treitogo tysyacholittya [Globalization and musical performance in the beginning third millennium] Levko Kolodyb: storinky tvorchosti (statti, doslidzhennya, spogady) [Levko Kolodyb: the pages of art (the papers, research, reminisces)] Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskyi [The scholar herald of NMAU by Chaikovskyi]. Kyiv, 2006, 50, 258–276.
3. Lychkovach V. Universalizm i regionika v suchasniy etnokulturologii [Universalism and local in modern ethnic and cultural research] Kulturulogichna dumka [The research of cultural thoughts]. 2010, 2, 48–53.

Переглядів анотації: 28
Опубліковано
2022-01-24
Як цитувати
Kavunnyk, O. Мистецький контент Ніжина в музичній регіонології України. Література та культура Полісся, Vol 105, no 15i, Jan. 2022, pp 119-25, doi:10.31654/2520-6966-2021-15i-105-119-125.
Розділ
Регіональна історія та культура