Особливості формування архівного фонду на прикладі музейної колекції Миколи Шуста у фондах Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського

  • S. V. Roy researcher of the funds department, Nizhyn Spaskiy Regional Museum
Ключові слова: архівний фонд, Микола Наумович Шуст, Ніжинський краєзнавчий музей ім. І. Спаського

Анотація

Постановка проблеми та її актуальнiсть полягає у необхiдностi вивчен-
ня досвiду видатних діячів культури, якi працювали над створенням нової
парадигми у розвитку освiти та мистецтва, передаючи, як дорогоцінні
скарби надбання минулого молодому поколінню. Одним із них є педагог,
громадський діяч, скульптор та художник Микола Наумович Шуст. Най-
більш ефективним способом систематизації інформації про його участь
у громадського-культурну діяльність є створення архівного фонду сфор-
мованого з його особистих документів та інших матеріалів, що стосу-
ються життя та діяльності. Звичайно, даний спосіб збереження та
систематизації інформації про відомих діячів культури не є новим, але все
ж він має методологічні, функціональні та тематичні особливості ство-
рення, адже створюється не в архівній установі, а в музеї. Метою даної
публiкацiї є спроба визначення особливостей формування та використан-
ня архівного фонду, на прикладі фондового зібрання М. Н. Шуста, яке збе-
рігається в НКМ ім. І. Спаського. Основним завданням розвідки є з’ясува-
ти дефініцію архівного фонду, встановити основні принципи його форму-
вання та введення до наукового обігу, фондового обліку та можливостей
розширення, на прикладі фондового зібрання НКМ ім. І. Спаського
присвяченого Миколі Шусту.

Посилання

1. Lubensky, P. Shust M. (1971) Podvyh u temryavi (Yakiv Batyuk). Heroyichna drama na try diyi. [Feat in the dark (Jacob Batyuk). Heroic drama in three acts]. Кyiv: vydavnytstvo «Mystetstvo». [in Ukrainian].
2. Shust, M. N. (1983). Pitʹmi nepidvladni. Khudozhnʹo-dokumentalʹna povistʹ. [Darkness is not subject. Fiction and documentary story]. K.: vydavnytstvo «Molod». [in Ukrainian].
3. Shust M.N. (1995). U Nizhyni nad Ostrom. Knyha u 2.ch. [In the Nizhyn above the Oster Island. Book at 2 p.m]. [in Ukrainian].
4. Novokhatsky, K.Y. (1998) Arkhivistyka: Terminoloh. slovnyk / HAU pry KM Ukrayiny. UDNDIASD [Archival science: Terminologist. dictionary / GAU at the Cabinet of Ministers of Ukraine. UDNDIASD]. Кyiv. [in Ukrainian].
5. Kalakury Y.S., Matyash I. B. (2002). Arkhivoznavstvo: Pidruchnyk dlya studentiv ist. f-tiv vyshch. navch. zakladiv Ukrayiny [Textbook for History Students. f-tiv higher. textbook institutions of Ukraine]. K.: Vydavnychyy dim «KM Akademiya». [in Ukrainian].
6. Yemelyanov, V. M. (2007) Mykola Naumovych Shust [Mykola Naumovych Shust] Nizhynsʹka starovyna: Naukovyy istoryko-kulʹturolohichnyy zbirnyk. – Nizhyn Antiquity: Scientific Historical and Cultural Collection. Iss. 3(6), p. 184. [in Ukrainian].
7. Yemelyanov V. M. (2007) Antynatsyst·sʹkyy rukh oporu v Nizhyni [Anti-Nazi resistance movement in Nizhyn]. Nizhyn antiquity. / Center for Monument Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine and UTOPIC. Issue 4–5 (7–8). Nizhynsʹka starovyna. Tsentr pamʺyatkoznavstva NAN Ukrayiny ta UTOPIK/ Vypusk 4–5 (7–8), p. 27 – 47.
8. Kutsaeva, T. O. (2018) Muzeyni kolektsiyi yak resursy arkhivnoho zberihannya: aktualʹnistʹ mizhdystsyplinaroyi dyskusiyi [Museum collections as resources of archival storage: relevance of interdisciplinary discussion]. Young scientist / Kherson: Helvetica, July, № 7 (2). - Kherson: Helʹvetyka, Lypenʹ № 7 (2)., р. 311 – 314.
9. Rudyk, I. (2006) Lyudyna z lehendy. Do 90-richchya z dnya narodzhennya M. N. Shusta. [A man of legend. To the 90th anniversary of the birth of MN Shusta]. Visti – News. August 11, p. 5.
10. Rudyk I. (1998) Mykola Shust – chlen Spilky pysʹmennykiv Ukrayiny. [Mykola Shust - a member of the Writers’ Union of Ukraine]. Visti – News. November 27, p.
11. Repyah, S. P., Gonza N.F. (2001) Pysʹmennyky Chernihivshchyny. Dovidnyk. [Writers of Chernihiv region. Directory]. Chernihiv: vydannya Chernihivsʹkoyi OUNB im. V. Korolenka. [in Ukrainian].
12. Solodovnykova L. (2001) Mykoli Shustu 85. [Nikolai Shust 85.] Hart–Gart, 34. August 17, p. 4.
13. Boryak, G. V. (2003) Khrestomatiya z arkhivoznavstva: Navch. posib. dlya stud ist. spets. vyshch navch. zakl. [Textbook of archival science: Textbook. way. for students of East. special higher education lock] K.: Vydavnychyy dim «KM Akademiya». [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 13
Опубліковано
2022-01-24
Як цитувати
.
Розділ
Регіональна історія та культура