Місце перекладацької праці Станіслава Шевченка в українсько-польських культурних відносинах

  • T. M. Chumak Сandidate of Pedagogical Sciences of the Chair of Journalism and Language Communication at National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine
Ключові слова: українсько-польські зв’язки в галузі культури, польський романтизм, перекладацька діяльність

Анотація

У сучасному світі назріла необхідність усунення різноманітних перешкод на шляху України та Польщі до рівноправного членства в європейській спів-дружності. Проблема українсько-польських зв’язків у галузi культури завжди викликала iнтерес дослiдникiв, адже саме через культурний дiалог вiдбува-ється нацiональне усвiдомлення, пiзнання, взаємопроникнення та взаємо-збагачення культур. У нашій статті висвітлюється специфіка художнього перекладу польської поезії, зокрема книги Антонія Мальчевського «Марія», виконаного Станіславом Шевченком українською мовою протягом остан-нього десятиліття.
Перекладацька діяльність Станіслава Шевченка. займає вагоме місце се-ред літературних досягнень в українсько-польських культурних відносинах.
Член Спілки письменників України Шевченко Станіслав – поет, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч польської культури; лауреат українських та польських літературних премій; автор та ведучий кількох культурних програм Національної радіокомпанії України.
Станіслав Шевченко переклав та впорядкував дві двомовні антології сучас-ної польської поезії, також вибрані твори лауреатів Нобелівської премії Чес-лава Мілоша та Віслави Шимборської, вірші й поеми Кароля Войтили (Папи Римського Івана Павла ІІ), а також книги Антонія Мальчевського «Марія».
Постать Антонія Мальчевського – представника «української школи» в польській поезії, поета-романтика, – донині привертає увагу вчених і викли-катиме, без сумніву, зацікавлення ще не в одного покоління дослідників його самобутньої творчості. Вищеназвана поема дала початок цілій школі в польській літературі ХІХ сторіччя, яка своє поетичне натхнення знаходила в Україні.

Посилання

1. Tomu shcho vony sushchi: Antolohiia suchasnoi polskoi poezii [Because they exist: An anthology of modern Polish poetry] (2005). Lviv: Kameniar [in Ukrainian].
2. Zhulynskyi, M. (2002). Ukraina i Polshcha: perspektyvy nabuttia realnoi Yevropy [Ukraine and Poland: prospects for gaining a real Europe]. Vsesvit [in Ukrainian].
3. Smashch, V. (2005). Panorama suchasnoi polskoi liryky [Prospects of modern Polish lyrics]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].
4. Shevchuk, L. (2005). Klasyk polskoi literatury, avtor poemy «Mariia» A. Malchevskyi i Dubenshchyna [The classic author of Polish literature, the author of the poem ‘Maria’ A. Malchevsky and Dubenshchyna]. Dubno [in Ukrainian].
5. Malchevskyi, A. (2016). Mariia: Ukrainska povist [tekst]: Poema [Maria: Ukrainian story [text]: Poem]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].
5. Ukraino-polski vidnosyny [Ukrainian-Polish relations]. URL: http://referat. niv.ru/view/referat-international/128/127905.htm [in Ukrainian].
6. Ukraino-polski vidnosyny [Ukrainian-Polish relations]. URL: http://xreferat. com/59/1329-3–ukra-no-pol-s-k-v-dnosini.html [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 41
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Chumak, T. M. Місце перекладацької праці Станіслава Шевченка в українсько-польських культурних відносинах. Література та культура Полісся, Vol 106, no 20f, Dec. 2022, pp 42-52, doi:10.31654/2520-6966-2022-20f-106-42-52.
Розділ
Літературознавство