Формат вивантаження даних

  

Література та культура Полісся. Вип. 106. Серія «Філологічні науки». № 20 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 239 с.

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 5 від 02.12.2021 р.

Опубліковано: 2022-12-12

Вступ

Літературознавство