«But Fire thought she'd really rather be Water instead»:

Торі Еймос та її практика природного оповідання

  • Iu. R. Matasova PhD, Associate Professor, Department of Foreign Literature, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Ключові слова: американська поезія, американська популярна музика, авторки-виконавиці

Анотація

У студії в контексті нерозривної органічної співдієвості / співдіяльності рівнів музично-лірично-перформативної мови Торі Еймос пильно розгляда-ється специфіка оповідної практики американської авторки-виконавиці кінця ХХ – початку ХХІ століття, і зокрема її лірична складова. Цю практику пропонована розвідка інтерпретує як концептуально (та поетикально) природну й таку, що містить в якості дієвого (політичного) інструменту природну інтроспекцію. Остання у доробку Еймос, як виявляє аналітика лірики, розгортається у площині від спонтанно-інтуїтивного до виважено-рішучого жесту, а також від самоспоглядання до шанобливого (с)прийнят-тя світу. Подібне неієрархічне коливання підважує глибоко вкорінене у за-хідній традиції уявлення про, в кращому разі, (спів)існування суб'єкта та так званого навколишнього середовища, й актуалізує натомість роботу із природним за межами бінарних позначень на кшталт «внутрішнє-зовнішнє». Субверсивність такої роботи гарантована, як намагається продемонстру-вати ця розвідка, її специфічними інструментальними та топологічними характеристиками. Зокрема, поетикально убезпечена екологічна праця (йдеться про критичну важливість практики дослухання та вибудовуван-ня стосунків), яка всуціль означує творчий факт музикантки, воднораз наснажує її звернення до природного як до топосу, у висліді чого Еймос розкриває емансипаторний потенціал природної інтроспекції. Остання, будучи розглянута у студії з посиланням на міркування Елізабет Ґрос щодо найпотаємнішої та найтіснішої інтеракції матеріальності та ідеальності, втілює природну логіку триваючого й продовжуваного ста-новлення, що емансипує. Практика ж оповідання, у варіанті розповідачки / співачки історій Торі Еймос, утверджується в її якості природної практи-ки продовження / відтворення життя.

Посилання

1. Badiou, A. (2019). Shcho take polityka? [Qu’est-ce que la politique?] Pokhvala politytsi (Besidy z Aude Lancelin). Statti, vystupy. [Alain Badiou avec Aude Lancelin. Èloge de la politique]. A. Ryepa (Trad.). Lviv: Vydavnytstvo Anetty Antonenko; Kyiv: Nika-Tsentr. P. 8–20 [in Ukrainian].
2. Plumwood, V. (2006). Navkolyshnie seredovyshche. [Environment]. A. M. Jaggar, I. M. Young (Eds.). Antolohiya feministychnoyi filosofiyi [A companion to feminist philosophy]. Kyiv: Vydavnytstvo Solomiyi Pavlychko «Osnovy». P. 259-270 [in Ukrainian].
3. Amos, T. (2009). Abnormally attracted to sin. Universal Republic.
4. Amos, T. (2007). American doll posse. Epic.
5. Amos, T. (1996). Boys for Pele. Atlantic, EastWest.
6. Amos, T. (1998). From the choirgirl hotel. Atlantic, EastWest.
7. Amos, T. (1992). Little earthquakes. Atlantic, EastWest.
8. Amos, T. (1998). Merman. Atlantic.
9. Amos, T. (2017). Native invader. Decca.
10. Amos, T. (2021). Resistance: A songwriter’s story of hope, change, and courage. London: Hodder.
11. Amos, T. (2002). Scarlet’s hidden treasures. Epic.
12. Amos, T. (2002). Scarlet’s walk. Epic.
13. Amos, T. (1998). Spark (Limited edition) (UK). EastWest.
14. Amos, T. (1999). To Venus and back. Atlantic, EastWest.
15. Amos, T., Powers, A. (2005). Tori Amos: Piece by piece. London: Plexus.
16. Grosz, E. (2017). The incorporeal: Ontology, ethics, and the limits of materialism. New York: Columbia University Press.

Переглядів анотації: 47
Опубліковано
2022-12-14
Як цитувати
Matasova, I. R. ‘But Fire Thought She’d Really Rather Be Water Instead’:. Література та культура Полісся, Vol 106, no 20f, Dec. 2022, pp 76-87, doi:10.31654/2520-6966-2022-20f-106-76-87.
Розділ
Літературознавство