Іван Величковський – реформатор українського бароко XVII ст.

  • H. V. Samoilenko доктор філологічних наук, професор кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-5017-6993
Ключові слова: Іван Величковський, чернігівська літературна школа XVII ст., бароко, стиль, жанри, переклади, Дж. Овен

Анотація

У статті на широкому фактичному матеріалі розкривається життєва і літературна доля письменника XVII ст. Івана Величковського, який належав до відомої чернігівської літературної школи, що очолював видатний церковний і культурний діяч цього часу архієпископ Лазар Баранович. Життя і творчість І. Величковського подано в статті у тісному взаємозв’язку з діяльністю інших письменників цієї школи, зокрема І. Галятовського, Л. Крщоновича, І. Орновського, О. Бучинського-Яскольда та інших, що дало можливість визначити творчу самобутність митця, яка перш за все пов’я-зана з використанням стилю бароко. Але Іван Величковський не лише використовував його, а й вносив багато нового, що давало можливість вважати поета реформатором українського бароко XVII ст. Особливо багато уваги він приділяв формі вірша, про що свідчать його збірники «Зегар з полузегарком» та «Млеко від вівці пастирю належноє». Творам І. Величковського властива пишність, орнаментальність, вишуканість, незвичність. Усе це розкривається на прикладах конкретних віршів малої форми. Детально проаналізовано панегірики, присвячені архієпископу Лазарю Барановичу та гетьманові Івану Самойловичу, а також переклади творів англійського поета Дж. Овена.

Посилання

References
1. Kolosova, V. P., Krekoten, V. I. (1972). Do pytannia pro zhyttia i tvorchist Ivana Velychkovskoho [The Problem of the Life and Creativity of Ivan Velychkovskyi]. Ivan Velychkovksyi. Tvory [Works]. Kyiv: Naukova Dumka Publ. P.16-36 [in Ukrainian].
2. Chyzhevskyi, D. (2003). Ukrainske literaturne baroko [Ukrainian Baroque in Literature]. (repr.). Kyiv: Oberehy Publ. 576 p. [in Ukrainian].
3. Pisma preosvyashchennogo Lazarya Baranovicha s primechaniyami [The Letters of Reverend Lazar Baranovych with Commentaries] (1865). Chernihiv. 253 p. [in Russian].
4. Sydorenko, T. (2000). Ivan Velychkovskyi: poet, perekladach, novator [Ivan Velychkovskyi: Poet, Translator, Innovator]. Siverianskyi litopys – Siverian Chronicles, issue 1. P. 93-96 [in Ukrainian].
5. Maslov, S.I. (1972). Malovidomyi ukrainskyi pysmennyk kintsia XVII – poch. XVIII st.: Do istorii styliu baroko v davnii ukrainskii literature [Little-Known Ukrainian Writer of the 17th – Beginning of the 18th C.: To the History of Baroque Style in the Old Ukrainian Literature]. Ivan Velychkovksyi. Tvory [Works]. Kyiv: Naukova Dumka Publ. P.5-15 [in Ukrainian].
6. Velychkovskyi, I. (2004). Povne zibrannia tvoriv. Dzygar tsilyi i napivdzygaryk [Complete Works. The Whole Clock and Half-Clock]. (repr.). Kyiv: Dnipro Publ., 190 p. [in Ukrainian].
7. Shevchuk, V. (2004). Ivan Velychkovskyi ta Kyievo-Chernihivska poetychna shkola druhoi polovyny XVII stolittia [Ivan Velychkovskyi and Kyiv Chernihiv Poetic School of the 2nd Half of the 17th Century]. Velychkovskyi, I. Povne zibrannia tvoriv. Dzygar tsilyi i napivdzygaryk [Complete Works. The Whole Clock and Half-Clock]. Kyiv: Dnipro Publ., P. 5-24. [in Ukrainian].
8. Velychko, S. (1991). Litopys [Chronicle]. (Valerii Shevchuk, Trans). Kyiv: Dnipro Publ. Vol.2. 642 p. [in Ukrainian].
9. Holy Bible, Book of Psalms, ХХХVІІ, 12, 13.
10. Petrov, N. (1866). O slovesnykh zanyatiyakh. Trudy Kievskoy dukhovnoy akademii [About Verbal Exercises. Works of Kyiv Theological Academy]. Kyiv, Vol. 7, P. 323. [in Russian].
11. Peretts, V. (1929). Issledovaniya i materialy po istorii starinnoy ukrainskoy literatury. Sbornik ORYa i S. [Investigations and Materials to the History of Old Ukrainian Literature. Collective Works of Russian Language and Literature Department]. Vol. 1. Part 3. P. 117. [in Russian].

Переглядів анотації: 112
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
.
Розділ
Літературознавство