Формат вивантаження даних

  

Література та культура Полісся. Вип. 108. Серія «Філологічні науки». № 22 /відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 189 с.

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя). Протокол № 10 від 27.04.2023 р.

Опубліковано: 2023-06-27

Літературознавство