Модус осмислення культурно-світоглядної системи християнства в необрядовій усній поезії

  • A. K. Pavlova кандидат філологічних наук, доцент, докторантка кафедри фольклористики ННІ філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6214-8738
Ключові слова: усна традиційна культура, пісня, християнські імперативи, лексико-семантичний простір, діалог, Бог, віра, надія, молитва, oral traditional culture, song, Christian imperatives, lexical-semantic space, dialogue, God, faith, hope, prayer

Анотація

Статтю присвячено дослідженню кола християнських імперативів у необрядовій ліро-епічній пісенності. Для ілюстрування семантико-семіотичних ознак імперативів віри та надії використано тексти жовнірських, повстанських пісень, співанок-хронік про важливі події з життя українства, наведено паралелі з польських текстів, уміщених у збірнику Вацлава Залеського. Авторкою з’ясовано, що у необрядових уснопоетичних творах сутність соціокультурного статусу духовності безпосередньо пов’язана зі спроможністю людини конституювати себе в аспекті унікального ціннісного універсуму. Репрезентовані в художній макросфері християнські цінності, оприявнюючи системний взаємозв’язок між внутрішнім світом людини та суперечливою об’єктивною реальністю, сприяють реалізації гносеологічної та ціннісно-орієнтаційної функцій усної традиційної культури. У пропонованій праці акцентовано, що віра в творах ліро-епічного фольклору постає не лише в аспекті творення Богом світу і всього сущого в ньому, а також і в процесі безперестанної охорони свого творіння. Відповідно, Божий промисел стає причиною духовних хвилювань тих, хто осягає в цьому діянні вияви величної Божественної любові. Зосереджуючи увагу на сутності та прагматиці релігійних постулатів, авторка констатує, що глибокі особистісні переживання героя традиційного твору розкриваються в складному етико-філософському аспекті, оскільки репрезентують існування людини в світі. Домінантою молитви, наявної у фольклорному тексті, є саме прохання, представлене лексико-семантичними репрезентаторами: помилуй, зціли, захисти, відверни, оживи, зміцни, збережи тощо. У фінальній частині статті дослідниця резюмує, що імператив надії окреслюється як один із пріоритетних ціннісних засад, що корелюється з важливим поняттям духовної сили, яка привнесена з важливих Божих обітниць.

Посилання

References
1. Bibliia Abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho y Novoho Zapovitu. Iz movy davnoievreiskoi y hretskoi na ukrainsku doslivno nanovo perekladena (2004). [The Bible, or the Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. Literally re-translated from Ancient Hebrew and Greek into Ukrainian]. WORLD WIDE PRINTING [in Ukrainian].
2. Bodak, V. (2003). Khrystyianskyi moralnyi imperatyv: kulturotvorchi mozhlyvosti. [The Christian Moral Imperative: Cultural Possibilities]. Ukrainske relihiieznavstvo. 2. 27–28. [in Ukrainian].
3. Vidhomony vikiv [The Echoes of Ages] (1974) / ed. I. Riaboshapky. Bukharest: Vydavnytstvo «Kryterion» [in Ukrainian].
4. Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii. T. 25. Pisni UPA (1996–1997) [The Annals of the Ukrainian Insurgent Army. T. 25. Songs of the UPA]. Zibrav i zredahuvav Zenovii Lavryshyn. Toronto – Lviv: vyd-vo «Litopys UPA» [in Ukrainian].
5. Nebelenchuk, I. (2020). Kontsept molytvy yak odyn iz sensiv dukhovnoho zhyttia liudyny u zbirtsi «Tsiluiu tvii podil» Liny Lanskoi [The Concept of Prayer as One of the Meanings of a Person’s Spiritual Life in the Collection «I kiss your division» by Lina Lanska]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. № 33(1). 221– 227. [in Ukrainian]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_33(1)__33
6. Pavlova, A. (2023). Osmyslennia viiny yak destruktyvnoi syly y suspilnoho zla v usnii tradytsiinii kulturi [Understanding War as a Destructive Force and Social Evil in Oral Traditional Culture]. Intehratsiia vyshchoi yurydychnoi osvity Ukrainy z yevropeiskym osvitnim prostorom – vyklyky vnutrishnoi bezpeky pid chas voiennoho stanu: materialy z Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Lomzha-Kharkiv, 15.02.2023 r. / Ed. by Potr Ponikhter. Łomży: MANS Publ., P. 177–181. [in Ukrainian].
7. Slovnyk ukrainskoi movy (1974). [Dictionary of the Ukrainian language]: in 11 v. [ed.: I.K. Bilodid (head), A.A. Buriachok, V.O. Vynnyk ta in.]. Kyiv: Naukova dumka. Publ. V. 5: N–O / [ed.: V.O. Vynnyk, L.A. Yurchuk]. [in Ukrainian].
8. Spivanky-khroniky. Novyny (1972) [Chronicle singers. News] / ed. O.I. Dei (texts), S.I Hrytsa (melodies). Kyiv: Naukova dumka Publ. [in Ukrainian].
9. Lewis, C.S. Mere christianity (2005) / Translated into Ukrainian by Leonid Korownyk, Edited by Valentina Moravecka and Dr. Valerii Polkovsky. Ontario: Doroha Pravdy Publishers.
10. Ludolph of Saxony (2021). The Life of Jesus Christ / Translated by Milton T. Walsh. LITURGICAL PRESS Collegeville, Minnesota. Part Two. Volume 1. Chapters 1–57.
11. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego z muzyką instrumentowaną przez Karola Lipińskiego, zebrał i wydał Wacław z Oleska. (1833). Lw., cz. 1 – 59, 516 s.; cz. 2 – 185 s.

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Pavlova, A. Модус осмислення культурно-світоглядної системи християнства в необрядовій усній поезії. Література та культура Полісся, Vol 108, no 22f, June 2023, pp 27-36, doi:10.31654/2520-6966-2023-22F-108-27-36.
Розділ
Літературознавство