Творчість Лесі Українки крізь призму екзистенціалізму

  • O. P. Onufrienko кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, літератури та культури, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-1311-7983
Ключові слова: екзистенція, екзистенціалізм, неоромантизм, світоглядні парадигми, художньо-естетична еволюція, національна свідомість

Анотація

Українська література на межі ХІХ–ХХ ст. мала екзистенціальні орієнтації, а екзистенціальна модель світу у творчості Лесі Українки являла собою цілу систему модусів людського існування. Ця система охоплює, як засадничі, модель національного буття та модель людського існування. Тут зауважимо, що проблема національного буття у творчому доробку поетеси вирішується від екзистенції – до національної онтології, йдеться про особистість з високим відчуттям патріотизму, яка вільна внутрішньо, і на яку можна покластися в часи національного піднесення. Так простежується проблема становлення нового світобачення Лесі Українки, народження в її творчості ідеалів на засадах загальнолюдських етичних цінностей. Ідеї новітньої філософії Ф. Ніцше та А. Шопенгауера визначили творчі пошуки української поетеси. Леся Українка, відмовляючись від позитивістських ідейних загальників, що були поширені в українській літературі, відтворення wie es eigentlich gewen war («як це було в дійсності»), формує власну світоглядну систему, яку визначає як неоромантизм. Виокремлені його специфічні особливості стали феноменами її власного світовідчуття і світорозуміння. Найсуттєвішим для Лесі Українки було віднайдення тих естетичних засад, що визначають виборювання вищих життєвих ідеалів. У відповідності до неоромантичних ідеалів вона суттєво доповнює поняття духовності, зміщуючи акценти з будь-якої ідейності, у тому числі й національної, в її чистому вигляді на естетику слова. Така концепція відповідає пошукам Лесі Українки, яка в слові бачить непереможну силу духу і тому його возвеличує. Теоретично сформульована О. Потебнею світоглядна позиція могутності слова в поезії Лесі Українки набуває практичної програмної реалізації. Якщо зважати на те, що в українському культурному житті переважали реалістично-натуралістичні тенденції, то на противагу їм екзистенціальний порив Лесі Українки був зумовлений неоромантичним світовідчуттям, абсолютно самостійним, хоча у протиставленні натуралізму він спирається на українські літературно-мистецькі традиції, для яких провідним завжди був внутрішній світ людини, її індивідуальне неповторне екзистенційно спрямоване буття. Для неоромантизму Лесі Українки було характерне поєднання чуттєвості та інтелекту в пориві, спрямованому на досягнення вершин, артистичного опанування життя, що, зрештою, може видатись як недосяжне, або ідеальне. А тому феномен Лесиної «блакиті», «блакитного неба» відіграє, водночас, роль і утопії, і ідеалу. Таке злиття реальності та її ідеальне відображення стає формотворчим принципом майбуття, що в повноті філософсько-художньої вишуканості реалізувалось у творчості Лесі Українки.

Посилання

References
1. Averyntsev, S. (1999). Sofiia-Lohos. Slovnyk [Sophia-Logos. Dictionary]. Kyiv [in Ukrainian].
2. Berhson, A. (1992). Tvorcheskaia evoliutsyia [Сreative evolution ]. Moscow [in Russian].
3. Biletskyi, O. (1936 ). Peredmova // Ukrainka Lesia. Vybrani tvory: v 3 t. [Foreword // Ukrainka Lesya. Selected works: in 3 volumes]. Kyiv [in Ukrainian].
4. Boiko, Yu. (1992). Estetychni pohliady Lesi Ukrainky ta yii stylovi shukannia // Yurii Buriak. Vybrani pratsi [Lesya Ukrainka’s aesthetic views and her style search. Yuriy Buryak. Selected works]. Kyiv [in Ukrainian].
5. Veber, A. (1999). Izbrannoye: Krizis yevropeiskoi kultury [Selected: The Crisis of European Culture]. Saint Petersburg [in Russian].
6. Vekhy (1991). Iz hlubiny [From the depth]. Moscow [in Russian].
7. Dontsov, D. (1994). Poetka ukrainskoho risorzhimentu [Poet of the Ukrainian Risorgimento]. (repr.). Kyiv [in Ukrainian].
8. Drai-Khmara, M. (1926). Lesia Ukrainka. Zhyttia i tvorchist [Lesya Ukrainka. Life and creativity]. Kyiv [in Ukrainian].
9. Entsyklopedyia symvolyzma: Zhyvopys, hrafyka y skulptura. Lyteratura. Muzyka. (1988). [Encyclopedia of Symbolism: Painting, Graphics and Sculpture. Literature. Music]. Moscow [in Russian].
10. Zerov, M. (1919). Lesia Ukrainka: Z nahody novoho vydannia tvoriv [Lesya Ukrainka: On the occasion of the new publication of works]. Kyiv. [in Ukrainian].
11. Zerov, M. (1990). Lesia Ukrainka [Lesya Ukrainka]. Kyiv. [in Ukrainian].
12. Ivanishyn, V. (1994). Mova i natsiia [Language and nation]. Drohobych [in Ukrainian].
13. Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk (1997). [Literary dictionary reference]. Kyiv [in Ukrainian].
14. Lydbyter (1937). Mentalnyi plan [Mental plan]. Riga [in Russian].
15. Lotman, Yu. (1996). Chelovek y obshchestvo XVIII - nachala XIX veka [Man and society of the 18th - early 19th centuries]. Moscow [in Russian].
16. Mishchenko, L. (1973). Revoliutsiine otochennia Lesi Ukrainky [Revolutionary entourage of Lesya Ukrainka]. Kyiv [in Ukrainian].
17. Nalyvaiko, D. (1990). Impresionizm [Impressionism]. Kyiv [in Ukrainian].
18. Potebnia, A. (1980). Slovo y myf [Word and myth]. Moscow [in Russian].
19. Pchilka, O. (1988). U poltavskykh shkolakh [In Poltava schools]. Kyiv [in Ukrainian].
20. Spohady pro Lesiu Ukrainku (1971). [Memories of Lesya Ukrainka]. Kyiv [in Ukrainian].
21. Ukrainka, L. (1971). Dokumenty i materialy 1871-1970 [Documents and materials. 1871–1970]. Kyiv [in Ukrainian].
22. Ukrainka, L. (1978). Zibrannia tvoriv: u 12 t. [Collection of works: in 12 volumes]. Kyiv [in Ukrainian].
23. Ukrainka, L. (1956). Publikatsii, statti, doslidzhennia [Publications, articles, research]. Kyiv [in Ukrainian].
24. Ukrainka, L. (1918). Starodavnia istoriia skhidnykh narodiv [Ancient history of eastern peoples]. Katerynoslav [in Ukrainian].
25. Shvynhlkhurst, E. (1994). Prerafaelyty [Pre-Raphaelites]. Moscow [in Russian].
26. Shopenhauer, A. (1991) Myr kak volia y predstavlenye [The World as Will and Representation]. (repr.). Moscow [in Russian].

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
.
Розділ
Літературознавство