Антиномія «свій» – «чужий» в романі В. Скотта «Айвенго»

  • T. I. Tveritinova кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-7731-2040
Ключові слова: бінарна антиномія «свій» – «чужий», історична пам’ять, національна психічна травма, етнообраз, національна ідентичність, культуроцентризм

Анотація

У статті досліджується бінарна антиномія «свій» – «чужий» в романі В. Скотта «Айвенго». Мета дослідження – простежити міжетнічне про[1]тистояння саксів і норманів (підкорених і завойовників), визначити особливості їхніх культур, морально-етичних законів і пріоритетів; окремо розглянути ставлення до євреїв, які є «чужими» для всіх інших націй. Порушується проблема історичної пам’яті, коли внаслідок переживання подій минулого відбувається відтворення власного історичного досвіду. Аналізується проблема національної травми саксонського народу після їхнього завоювання чужинцями, прагнення передачі травматичного стресу наступному поколінню і порушення цієї наступності. Етнічні стереотипи обох народів розглядаються у конфронтації «свого» (простору, віри, мови, культури, звичаїв) і «чужого», яке дистанціюється і сприймається як «вороже» й «незрозуміле». Окремо розглядається образ Седрика Ротервудського як літературний етнообраз, який конструює не тільки індивідуальні риси характеру, а й етнічну ідентичність. Зіставляється етнообраз «свого» – Седрика і гетерообраз «чужого» – Бріана де Буа-Гільбера. Досліджується в романі В. Скотта ще один міжнаціональний конфлікт, який, на відміну від саксько-норманського, не має позитивної перспективи. Йдеться про політично та культурно маргіналізований етнос – євреїв, які, перебуваючи на чужій території, не намагаються асимілюватись і зберігають свою національну ідентичність. Ісак з Йорка наділений всіма характерними рисами етнообразу єврея: кмітливий, розважливий, обізнаний в комерції. В яскравому романтичному забарвленні постає його донька Ребекка, яка заради законів і традицій свого народу готова пожертвувати життям.

Посилання

References
1. Bratska, M.V. (2009). Etnichna paradyhma poezii «ukrainskoi shkoly» polskoho romantyzmu [The ethnic paradigm of the poetry of the "Ukrainian school" of Polish romanticism]. Kyiv: Vyd-vo un-tu «Ukraina». 218 s. [in Ukrainian].
2. Budnyi, V. (2007). Rozghadka chariv Tsirtsei: natsionalni obrazy ta stereotypy v osvitlenni literaturnoi etnoimaholohii [Unraveling the charms of Circe: national images and stereotypes in the light of literary ethnoimagology]. Slovo i Chas [Word and Time]. Vol. 3. S. 52-63 [in Ukrainian].
3. Houts E. van. (1996). The trauma of 1066. History today. L., № 46. P. 9-15.
4. Sandler J., Dreher A.U., Drews S. (1991). An approach to conceptual research in psychoanalysis, illustrated by a consideration of psychic trauma. International Review of Psycho-Analysis. Vol. 18. P. 133-141.
5. Volkan V.D., Vamık D. (2000). Traumatized Societies and Psychological Care: Expanding the Concept of Preventive Medicine. Mind and Human Interaction. Vol. 11. P. 177-194.
6. V. Skott. Aivenho [Ivanhoe]. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/ printit. php?tid=591 (Last accessed: 30.03.2023) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 47
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
.
Розділ
Літературознавство