ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • T. Hordiyenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • N. Bilousova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • M. Dolmatova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: критичне мислення, технології критичного мислення, розвиток критичного мислення учнів початкової школи

Анотація

Розвиток критичного мислення у процесі навчан ня є важливим чинником освітніх реформ в Україні. Зокрема, у Законі України «Про освіту» зазначається, що
«спільними для всіх компетентностей є наступні уміння: читання із розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне і системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, творчість, ініціативність, уміння адекватно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність комунікувати і співпрацювати з іншими людьми». Відповідно, розвиток критичного мислення стає основою для формування сучасного учня Нової української школи як мислячої, творчої, креативної, освіченої особистості. Зорієнтованість початкової школи на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі визначає пошук сучасних динамічних, яскравих, доцільних наочних засобів навчання. Одним із таких засобів є мультиплікаційний фільм, який дозволяє повідомляти нову інформацію в доступній формі, демонструвати способи поведінки, міркувати, робити висновки, висловлювати власну думку, відтак розвивати критичне мислення молодших школярів. У статті запропоновано низку прийомів розвитку критичного мислення молодших школярів під час аналізу навчальних мультиплікаційних фільмів на уроках різного профілю в початковій школі. Це такі прийоми, як: «Ромашка запитань Блума», технологія кластеру, метод асоціативного куща, технологія кубування, мозковий штурм, робота в парах, кошик ідей, ажурна пилка, дискусія, метод «ПРЕС», сенкан, фішбоун тощо. Запропоновано алгоритм введення навчального мультфільму в урок для визначення проблеми, а далі працювали за будь-яким із перелічених прийомів. Доведено, що недопустимо застосовувати лише самостійний перегляд дітьми мультиплікаційних фільмів не застосовуючи обговорення побаченого, адже тоді критичне мислення формуватись не буде.

Посилання

1. Byelkina-Kovalchuk, O. V. (2006). Formuvannya krytychnoho myslennya uchniv pochatkovykh klasiv u protsesi navchannya [Formation of critical thinking of primary school
students in the learning process]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lutsk [in Ukrainian].
2. Bilous, O. (2000). Dity – nayvymohlyvisha y naybezzakhysnisha televiziyna audytoriya [Children are the most demanding and defenseless television audience]. Televiziyna
zhurnalistyka – Television journalism. Lviv. 6. 72–88 [in Ukrainian].
3. Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].
4. Pometun, O. (2017). Putivnyk z rozvytku krytychnoho myslennya v uchniv pochatkovoyi shkoly [A guide to the development of critical thinking in primary school students].
Kiyv [in Ukrainian].
5. Pometun, O. Yak rozvyvaty krytychne myslennya v uchniv (z prykladom uroku) [How to develop critical thinking in students (with a sample lesson)]. URL: http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya [in Ukrainian].
6. Potyatynyk, B. V. (2004). Media: klyuchi do rozuminnya [Media: keys to understanding]. Lviv: PAIS [in Ukrainian].
7. Bakhanova K.O., Doroz, V.F., Romanova, L.YA., Yarova, O.B., Nyshcheta, V.A. & Udovychenko, H.A. (2008). Formuvannya krytychnoho myslennya na urokakh movy [Formation of critical thinking in language lessons]. Kiyv: Osvita Ukrayiny [in Ukrainian].
8. Chemonina, L. V. (2013). Rozvytok krytychnoho myslennya uchniv pochatkovoyi shkoly na urokakh ukrayinsʹkoyi (ridnoyi movy) ta chytannya [Development of critical thinking of primary school students in Ukrainian (native language) lessons and reading]. Berdyanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. 3. 155–161 [in English].

Переглядів анотації: 225
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Hordiyenko, T., Bilousova, N., & Dolmatova, M. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 44-51. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-44-51

Інші статті автора: