СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ

  • N. Pykhtina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: сором’язливість, замкнутість, негативна поведінка

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми сором’язливості і замкнутості – негативних поведінкових проявів з нерізко вираженим характером, які ускладнюють формування базових компетентностей у дошкільника у мовленнєвій та соціальних сферах. Автором уточнено сутність понять сором’язливості, емоції сорому, замкнутості. На основі вивчення й аналізу психолого-педагогічних досліджень виділено та охаратеризовано чинники сором’язливості і замкнутості у дітей: страх перед людьми та негативний досвід спілкування дитини з незнайомими людьми, відсутність соціальних навичок і впевненості у собі, домінуючий стиль виховання у сім’ї, недостатність нервово-психічного розвитку, переважання у дитини негативних емоцій, що пов’язані зі ставленням близьких дорослих до дитини. У статті висвітлено особливості впливу існуючих типів «неправильного виховання» на виникнення сором’язливості: несприйняття, гіперопіка, тривожно-недовірливий тип виховання, «кумир» родини (егоцентрик), що зумовлюють
деструкції у вихованні і розвитку дитини. У статті зазначається, що спричинити дитячу сором’язливість може також авторитарність батьків. Зазначено, що сором’язливість може привести до замкнутості, яка має в основі глибокі емоційні переживання і становить для людини серйозну проблему у стосунках. Автором охарактеризовано причини замкнутості: психологічні особливості дитини; складні стосунки в дитячому колективі, сім’ї; стримування емоцій; постійна незадоволеність спілкуванням чи діями когось із членів родини; недостатній прояв батьківської ніжності і любові, дефіцит уваги в сім’ї; відчуття незахищенності; перевтома, погане самопочуття. Встановлено, що на вияв сором’язливості людей впливають умови соціального середовища. Проаналізовані вікові особливості виникнення сором’язливості: вияв сором’язливості у дошкільників у ситуаційно-діловому, позаситуаційно-пізнавальному та позаситуаційно-особистісному спілкуванні; збільшення кількості дітей, у яких з віком зростає сором’язливість; зв’язок вказаного негативного емоційного прояву зі змістом і формами спілкування у дітей.

Посилання

1. Atemasova, O. (2010). Problemy rozvytku ta korektsiia emotsiinoi sfery starshykh doshkilnykiv: alhorytmy vyrishennia netypovykh dytiachykh problem [Problems of development and correction of the emotional sphere of older preschoolers: algorithms for solving atypical children's problems]. Kharkiv: Ranok [in Ukraine].
2. Atemasova, O. Soromiazlyva dytyna [Shy child]. URL: http://prooostir.com/-soromyazlyva-dytyna [in Ukraine].
3. Halyhuzova, L. N. (2000). Psykholohycheskyi analyz fenomena detskoi zastenchyvosty [Psychological analysis of the phenomenon of shyness in children]. Voprosy psykholohyy – Psychology issues, 5. 28–38. URL: http://www.childpsy.ru/lib/articles/- id/23819.php [in Russsian].
4. Zymbardo, F. (1991). Zastenchyvost [Shyness]. (Trans.). Moskva: Pedahohyka [in Russsian].
5. Yzard, K. (2006). Psykholohyia emotsyi [The psychology of emotions]. Sankt-Peterburh; Moskva; Kharkov; Mynsk: Pyter [in Russsian].
6. Ylyn, E. P. (2001). Emotsyy y chuvstva. Sankt-Pyterburh: Pyter [in Russsian].
7. Ishchenko, I. M. (2014). Teoretychni pidkhody do vyvchennia fenomenu soromiazlyvosti [Theoretical approaches to the study of the phenomenon of shyness]. Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu – The unity of teaching and research is the main principle of the university / H.I. Volynka, O.V. Uvarkina, & O.P. Yemelianova (Ed.). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukraine].
8. Krasnova, L. (2006). Psykhosotsyalnye funktsyy zastenchyvosty [The psychosocial function of shyness]. Vestnyk Adyheiskoho hosudarstvennoho unyversyteta – Bulletin of the Adyghe State University, 1. 177–179 [in Russsian].
9. Luhovskaia, A. Prychyne zamknutosty [Reasons for isolation]. URL:http://www.psylist.net/pedagog/00196.htm [in Russsian].
10. Platonov, K. K. (1984). Kratkyi slovar systemy psykholohycheskykh poniatyi [A Brief Dictionary of the System of Psychological Concepts]. Moskva: Vyssh. shk. [in Russsian].
11. Raihorodskyi, D. Ya. (Eds.). (2002). Rebenok y semia [Child and family]. Samara: Yzdatelskyi Dom «BAKhRAKh-M» [in Russsian].
12. Rohalska, I. P. (2009). Teoretyko-metodychni zasady sotsializatsii osobystosti u doshkilnomu vitsi [Theoretical and methodological principles of socialization of the individual in preschool age]. Extended abstract of Doctor’s. Luhansk [in Ukraine].
13. Hamezo M. V. (Eds.). (2001). Slovar-spravochnyk po vozrastnoi y pedahohycheskoi psykholohyy [Dictionary-reference book on developmental and educational psychology]. Moskva: Pedahohycheskoe obshchestvo Rossyy [in Russsian].
14. Tytarenko, T. M. (1989). Takye raznee dety [Such different children]. Kyev: Rad. shk. [in Ukraine].

Переглядів анотації: 27
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Pykhtina, N. (2021). СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 22-28. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-22-28