СПІЛКУВАННЯ ДИТИНИ З ДОРОСЛИМИ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА ЯК НАУКОВА ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • N. Pykhtina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: спілкування, взаємодія, готовність до взаємодії

Анотація

У статті на основі інтеграції досліджень з вікової та педагогічної психології, психології та педагогіки спілкування, сімейного виховання проаналізовані різноманітні психолого-педагогічні аспекти спілкування батьків з дітьми в період дошкільного дитинства. Узагальнені наукові висновки психолого-педагогічних досліджень проблеми спілкування, представлені зв’язки форм і засобів спілкування дитини дошкільного віку з дорослими. Обґрунтовано вирішальний вплив форм спілкування на становлення провідних видів діяльності дитини у дошкільному віці; акцентується увага на
спілкуванні як важливій спонукальній силі психічного розвитку дитини. Обґрунтовано, що особистісні якості дитини, що відбивають досвід її спілкування і ступінь розвиненості комунікативно-мовленнєвої сфери, проєктують актуально значущі у житті дитини рис характеру, які складають її соціальну компетентність, інтелектуальну активність у взаємодії зі світом, визначають комунікативна спрямованість та готовність до взаємодії на основі ціннісних орієнтацій і досвіду міжособистісної взаємодії. Визначена необхідність вивчення педагогічних умов оптимізації спілкування
батьків з дітьми-дошкільниками, впровадження ефективних засобів психолого-педагогічного впливу, гармонізації стосунків у сім’ї в цілому, втілення у процес спілкування особистісно орієнтованого підходу.

Посилання

1. Kotyrlo, V.K. & Ladyvir, S.A. (1984). Detskyi sad y semia [Kindergarten and family]. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainin].
2. Kuzmenko, V.U. (2005). Rozvytok indyvidualnosti dytyny 3–7 rokiv [A development of the individuality of a child 3–7 years old]. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainin].
3. Lysyna, M.Y. (1974). Obshchenye rebenka kak deiatelnost. Obshchenye y eho vlyianye na razvytye psykhyky doshkolnyka [Child communication as an activity. Communication and its influence on the development of the psyche of a preschooler]. Moscow: Prosveshchenye [in Russian].
4. Lysyna, M.Y. (1986). Problemy ontoheneza obshchenyia [Problems of the ontogeny of communication]. Moskva: Pedahohyka [in Russian].
5. Nazarenko, H.I. & Ponomarova, H.F. (2006). Roste liudyna. Humanno-osobystisnyi pidkhid [Growth man. Humane specialty pidkhid]. Kharkiv: Skorpion [in Ukrainin].
6. Pirozhenko, T.O. (2006). Spilkuvannia dytyny z otochenniam yak prezentatsiia osobystisnykh dosiahnen [Splkuvannya ditiny s otochennyam as a presentation of special achievements]. Aktualni problemy psykholohii: psykholoho-pedahohichni osnovy rozvytku osobystisnoho potentsialu dytyny v suchasnomu suspilstvi – Actual problems of psychology: psychological and pedagogical foundations for the development of a special potential of a child in a modern society. Vol. 4, 15–27 (S.D. Maksymenka, S.O. Ladyvir (Ed.)). Kyiv [in Ukrainin].
7. (1974). Razvytye obshchenyia u doshkolnykov [The development of communication in preschoolers] (A.V. Zaporozhtsa, M.Y. Lysynoi (Ed.)). Moscow: Pedahohyka [in Russian].
8. Holovyn, S.Yu. (Eds.). (1998). Slovar praktycheskoho psykholoha [Practical Psychologist Dictionary]. Mynsk: Kharvest [in Belarus].
9. Smyrnova, E.O. (1994). Stanovlenye mezhlychnostnykh otnoshenyi v rannem ontoheneze [Formation of interpersonal relations in early ontogenesis]. Voprosy psykholohyy – Вопросы психологии, 6, 5–16 [in Russian].
10. Sukhomlynskyi, V.A. (1975). O vospytanyy [About education]. (S. Soloveichyk (Ed.)). Moscow: Prosveshchenye [in Russian].
11. Elkonyn, D.B. (1965). Razvytye lychnosty rebenka-doshkolnyka [The development of the personality of a preschool child]. Psykholohyia lychnosty y deiatelnosty doshkolnyka – Psychology of personality and activity of a preschooler (A.V. Zaporozhtsa, D.B. Elkonyna (Ed.)). Moscow [in Russian].

Переглядів анотації: 130
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Pykhtina, N. (2022). СПІЛКУВАННЯ ДИТИНИ З ДОРОСЛИМИ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА ЯК НАУКОВА ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 16-23. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-16-23

Інші статті автора: