Література та культура Полісся. Вип. 100. Серія "Історичні науки". № 14. Серія "Філологічні науки". № 15 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 307 с.

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 4 від 26.11.2020 р.

Опубліковано: 2020-12-01

Додаток