Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 12 від 14.05.2020 р.

Література та культура Полісся. Вип. 99. Серія "Історичні науки". № 13 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 341 с.

Опубліковано: 2020-05-29

Історія

Всесвітня історія

Регіональна історія та культура