УДК 80:008

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 5 від 21.12.2017 р. Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН України від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.

Література та культура Полісся. – Вип. 89. Серія "Філологічні науки". – № 9 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 228 с.

Опубліковано: 2017-12-21

Мовознавство