Збірник друкується за рішенням Вченої ради
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя)
Протокол № 12 від 30.05.2019 р.
Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН
України від 21 грудня 2015 р. № 1328 збірник перереєстрований і
включений до переліку наукових фахових видань України, в яких
можуть публікуватися результи дисертаційних робіт на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.

Література та культура Полісся. Вип. 95. Серія "Філологічні науки". № 12 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 270 с.

Опубліковано: 2019-07-26

До 210-ї річниці від дня народження Миколи Гоголя

Літературознавство

Мовознавство