Поточний номер

№ 4 (2022): Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 4. 102 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Протокол № 6 від 29.12.2022 р.

Опубліковано: 2023-04-24
Переглянути всі випуски